Přednáškové odpoledne se simultánním přepisem

V pátek 27. února 2009 uspořádalo naše Poradenské centrum v prostorách klubovny přednáškové odpoledne prvně provázené i simultánním přepisem mluveného slova. Největší prostor byl věnován přednášce příslušníků Městské policie Kroměříži. Pan Marcel Šechta a pan Jaroslav Sigmund předali užitečné informace o významu a způsobech ochrany osobní bezpečnosti byly doplněny praktickou ukázkou základních prvků účinné sebeobrany. Všichni přítomní získali cenné informace i praktický návod, jak se v nebezpečné situaci související s přepadením nebo jeho reálnou hrozbou zachovat. O aktuálnosti zařazeného tématu svědčí množství položených otázek, na které oba strážníci trpělivě odpovídali. Zástupci městské policie dále přítomné seznámili s projektem, díky němuž dnes mohou sluchově postižení občané v případě potřeby kontaktovat tísňovou linku pomocí SMS zprávy, e-mailem a nebo faxem. Přednáškové odpoledne pokračovalo zajímavým příspěvkem zástupce sdružení BMI pana Jaroslava Wintera z Prahy, který provozuje internetový portál – Helpnet.cz . Jedná se o portál určený osobám se specifickými potřebami. Pan Winter je manažerem projektu České Unie neslyšících v Praze, jehož cílem je realizace přepisu mluveného slova na projekční plátno. Tato doplňková forma komunikace, kdy je mluvený text v reálném čase zapisován rychlopísařem a data jsou následně dataprojektorem promítána na plátno, si získává stále větší oblibu (více informací o této službě naleznete zde). Spolu s panem Winterem přijel do Kroměříže také pan Martin Novák, předseda Oblastní organizace Unie neslyšících v Praze a pan Martin Čížek, účastník mnoha soutěží v rychlostním psaní na počítači, který mluvený projev jednotlivých přednášek přepisoval. Dalším aktivním hostem přednáškového odpoledne (kterého naši sluchově postižení velmi dobře znají), byl pan ing. Zdeněk Kašpar z Plzně, ředitel firmy INTERHELP a náš dlouholetý spolupracovník a obětavý přítel, který už od časných ranních hodin poskytoval klientům Poradenského centra jak odbornou, tak praktickou pomoc v oblasti kompenzačních pomůcek. Mnozí z klientů využili příležitosti nechat si zhotovit nové tvarovky, jiní chtěli seřídit sluchadlo a další potřebovali jen ověřit, zda je jejich sluchadlo v pořádku. Akce se opravdu podařila a všichni hosté odcházeli spokojeni. Na základě všeobecné spokojenosti s nově prezentovanou metodou komunikace se pokusíme zajistit přepis vlastními silami již na březnové členské schůzi ZO Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Městská policie Kroměříž SMS: 777 342 156 FAX: 573 342 156 E-MAIL: m.policie-operacni@mesto-kromeriz.cz

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance