PomozteNámVyhrávat.cz PomozteNámVyhrávat.cz VzdělávejSe.eu KupSiPomucku.cz Půjčovna kompenzačních pomůcek Zahrada neslýchaná Týden sluchově postižených Akce Týdne Mapa klientů
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Pomáháme lépe slyšet

Akce

Akce

Stalo se nejen v Kroměříži

Důležité odkazy

Důležité odkazy

Může se Vám také hodit

Fotogalerie

Fotogalerie

Činnost v obrazech

Založení O.P.S. v datech 2011 - 2013 Sociální partnerství

Přednáškové odpoledne se simultánním přepisem

V pátek 27. února 2009 uspořádalo naše Poradenské centrum v prostorách klubovny přednáškové odpoledne prvně provázené i simultánním přepisem mluveného slova. Největší prostor byl věnován přednášce příslušníků Městské policie Kroměříži. Pan Marcel Šechta a pan Jaroslav Sigmund předali užitečné informace o významu a způsobech ochrany osobní bezpečnosti byly doplněny praktickou ukázkou základních prvků účinné sebeobrany. Všichni přítomní získali cenné informace i praktický návod, jak se v nebezpečné situaci související s přepadením nebo jeho reálnou hrozbou zachovat. O aktuálnosti zařazeného tématu svědčí množství položených otázek, na které oba strážníci trpělivě odpovídali. Zástupci městské policie dále přítomné seznámili s projektem, díky němuž dnes mohou sluchově postižení občané v případě potřeby kontaktovat tísňovou linku pomocí SMS zprávy, e-mailem a nebo faxem. Přednáškové odpoledne pokračovalo zajímavým příspěvkem zástupce sdružení BMI pana Jaroslava Wintera z Prahy, který provozuje internetový portál – Helpnet.cz . Jedná se o portál určený osobám se specifickými potřebami. Pan Winter je manažerem projektu České Unie neslyšících v Praze, jehož cílem je realizace přepisu mluveného slova na projekční plátno. Tato doplňková forma komunikace, kdy je mluvený text v reálném čase zapisován rychlopísařem a data jsou následně dataprojektorem promítána na plátno, si získává stále větší oblibu (více informací o této službě naleznete zde). Spolu s panem Winterem přijel do Kroměříže také pan Martin Novák, předseda Oblastní organizace Unie neslyšících v Praze a pan Martin Čížek, účastník mnoha soutěží v rychlostním psaní na počítači, který mluvený projev jednotlivých přednášek přepisoval. Dalším aktivním hostem přednáškového odpoledne (kterého naši sluchově postižení velmi dobře znají), byl pan ing. Zdeněk Kašpar z Plzně, ředitel firmy INTERHELP a náš dlouholetý spolupracovník a obětavý přítel, který už od časných ranních hodin poskytoval klientům Poradenského centra jak odbornou, tak praktickou pomoc v oblasti kompenzačních pomůcek. Mnozí z klientů využili příležitosti nechat si zhotovit nové tvarovky, jiní chtěli seřídit sluchadlo a další potřebovali jen ověřit, zda je jejich sluchadlo v pořádku. Akce se opravdu podařila a všichni hosté odcházeli spokojeni. Na základě všeobecné spokojenosti s nově prezentovanou metodou komunikace se pokusíme zajistit přepis vlastními silami již na březnové členské schůzi ZO Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Městská policie Kroměříž SMS: 777 342 156 FAX: 573 342 156 E-MAIL: m.policie-operacni@mesto-kromeriz.cz

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance