PomozteNámVyhrávat.cz PomozteNámVyhrávat.cz VzdělávejSe.eu KupSiPomucku.cz Půjčovna kompenzačních pomůcek Zahrada neslýchaná Týden sluchově postižených Akce Týdne Mapa klientů
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Pomáháme lépe slyšet

Akce

Akce

Stalo se nejen v Kroměříži

Důležité odkazy

Důležité odkazy

Může se Vám také hodit

Fotogalerie

Fotogalerie

Činnost v obrazech

Založení O.P.S. v datech 2011 - 2013 Sociální partnerství

Ing. Julius Kodrík: Od radiotechniky až k filoziofii

Pan Ing. Julius Kodrík je velmi zajímavý člověk. Přes svůj pokročilí věk si udržuje vždy dobrou náladu a také Vás překvapí neuvěřitelně velkým rozhledem a znalostmi. Ať už se „zaposloucháte“ do povídání o historii, radiotechnice, filozofii nebo náboženství, vždy Vás dokáže zaujmout. Patří prostě k těm lidem, se kterými se nikdy nenudíte a proto i tento rozhovor byl opravdový zážitek.


Pane inženýre, začneme Vašim mládím.


Narodil jsem se 7.února 1926 v obci Bánov při Nových Zámcích na jižním Slovensku. Tuto obec založil v 17. St. Hrabě Kounic tím, že přesídlil asi stovku obyvatel z Bánova u Uh. Brodu, aby osídlil oblast, jejíž obyvatelstvo vybili Turci. Rodiče se v roce 1929 přestěhovali do Trnavy, kde jsem i se sedmi sourozenci vyrůstal a chodil do základní školy. V Trnavě byly zřízeny opravárenské dílny ČSD a můj otec, vyučený zámečník tam byl zaměstnán. Od mládí mě bavila matematika a fyzika. Měl jsem také technické nadání a proto jsem si jako své další vzdělání vybral studium na průmyslovce odb. elektrotechnika v Bratislavě.


Jak vzpomínáte na období války?


Můj otec byl demokrat, volnomyšlenkář. Dostal se do rozporu s katolickou církví a i s rodinou z ní musel vystoupit. Křesťanství ale neopustil a vychovával nás v něm sám. Naše rodina z toho měla dost problému za Slovenského štátu, ale přežili jsme to, a žili jsme v naději, že Hitler válku prohraje. V Bratislavě jsem zažil bombardování, které provádělo spojenecké letectvo z letišť v jižní Itálii a jednou jsem měl dokonce i štěstí – to když bomba padla asi jen 80m ode mne. V roce 1946 jsem odmaturoval a pak jsem byl rok zaměstnán na úřadě, který měl na starosti rozhlasové vysílače na Slovensku. Poté jsem začal opět studovat na Elektrotechnické vysoké škole v Bratislavě, kterou jsem úspěšně dokončil v roce 1953. Ještě v průběhu studii jsem nastoupil do zaměstnání jako asistent.


Jak se Vám dařilo v osobním životě?


V roce 1953 jsem se oženil s dívkou, která pocházela z Uherského Ostrohu. Bytový problém jsme řešili tak, že jsem si našel zaměstnání v Uherském Hradišti a byt jsme si pořídili právě v nedalekém Uherském Ostrohu. Zaměstnán jsem byl v Mesitu (dříve Hradišťan), který se zabýval výrobou palubních leteckých přístrojů a já pracoval v oddělení vývoje letecké radiotechniky. V pozdějších letech jsem byl vedoucím oddělení technickoekonomických informací, které dodávalo informace zejména pro tvůrčí pracovníky a to např. ze zpráv, knih, časopisů atd. S manželkou jsme vychovali dvě děti. Dceru, středoškolskou profesorku a syna, biologa a vysokoškolského profesora.


Měl jste čas i na své koníčky?


Byl jsem pohybově nadaný a od svého 8 roku jsem až doposud členem TJ Sokola a v současnosti jsem také starosta Sokola v Uh. Ostrohu. Absolvoval jsem celkem 5 sokolských sletů, přičemž první byl v roce 1938 a ten poslední v roce 2012. Od dětství jsem aktivní lyžař a vedu oddíl běžeckého lyžování.


A Vaše další zájmy?


Mezi další zájmy patří již od dětství také bylinářství, které se snažím také propagovat na nejrůznějších přednáškách pro veřejnost a třeba letos jsem zvládl zatím čtyři akce. Velmi mě též zajímají problémy filozoficko – náboženské, a kromě křesťanství, které vyznávám, respektuji orientální filozofické soustavy, zejména hinduizmus a buddhizmus s jeho zákony karmy a reinkarnace. Tyto ideje též vysvětluji posluchačům na veřejných přednáškách, které pořádám. Dalším z mých velkých koníčků je soustružení dřeva. Soustruh jsem si před lety sám vyrobil a doposud je v provozu. A určitě nesmím zapomenou také na astronomii. Doposud jsem členem akademie 3. věku odd. astrofyziky a snažím se aktivně i pasivně zúčastňovat všech akcí, zejména přednášek.


Jaký máte vztah k poradenskému centru pro sluchově postižené?


Nikdy neodmítnu pozvání na některou z mnoha přednášek a vždy se snažím také aktivně zapojit do diskuzí. Poradenské centrum v Uherském Hradišti v čele s paní Martou Kovaříkovou a panem Černým mně velice zpříjemňuje život. Nejen tím, že zde pomáhají řešit nejrůznější problémy třeba se sluchadlem nebo s pomůckami, ale také proto, že při již zmíněných přednáškách vytvářejí vždy příjemnou a neopakovatelnou atmosféru.


Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme hlavně hodně zdraví! 


 


Některé fotografie převzaty z www.slovackodnes.cz, www.uhostroh.cz

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance