PomozteNámVyhrávat.cz PomozteNámVyhrávat.cz VzdělávejSe.eu KupSiPomucku.cz Půjčovna kompenzačních pomůcek Zahrada neslýchaná Týden sluchově postižených Akce Týdne Mapa klientů
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Pomáháme lépe slyšet

Akce

Akce

Stalo se nejen v Kroměříži

Důležité odkazy

Důležité odkazy

Může se Vám také hodit

Fotogalerie

Fotogalerie

Činnost v obrazech

Založení O.P.S. v datech 2011 - 2013 Sociální partnerství

Klub seniorů Kroměříž má důvod k oslavě

Přijměte prosím pozvání byť jen velmi letmé k mnoha zajímavým lidem, kterým ani stříbro ve vlasech neubralo chuť žít naplno svůj život. Je to pozvání do Klubu seniorů, kteří v těchto lednových dnech oslavují 40 let od svého založení.


Klub byl otevřen v lednu 1974, kdy vznikl sloučením bývalého Klubu důchodců MNV a zájezdového, nebo také chcete – li turistického kroužku důchodců při ZK Pal-Magneton. K jeho aktivní činnosti mu byl vyčleněn dům č.p. 15 na Velkém Náměstí.  Tento rohový dům svojí delší stranou  s výhledem na zámek  začal od toho data sloužit účelu nesporně vysoce  humánnímu. Právě do těchto míst se začali soustřeďovat z celého města ti  kteří po své  celoživotní práci toužili nejen po odpočinku, ale také po zábavě, poučení a vzdělanosti. V té době bylo uvedené centrum velmi dobře vybavené. K dispozici byla knihovna asi o 800 svazcích knih, gramorádio, televize, různé noviny, časopisy i společenské hry. Nechyběly samozřejmě výlety a zájezdy za kulturou a poznáním.


Za uvedená léta prošla klubem dlouhá řada lidí, ale také řada ochotných a dobrovolných funkcionářů. S plynoucím časem pochopitelně docházelo k postupnému  střídání stráží nejen v uvedené funkci, ale došlo i k prostorovému přesunu. Další a druhou „domovinou pro seniory“ se stal na dlouhá léta i Klub Starý pivovar.


Od ledna 2012 má Klub seniorů vyčleněny své důstojné prostory na Hanáckém náměstí v bývalém posádkovém domě. Neztratil naprosto nic ze své aktivity, ze své pozice. Stále s chutí a elánem i zde naplňují svůj podzim života ti, kterým právě ono stříbro ve vlasech připomíná, že žít se má plnohodnotně a naplno, pokud to zdraví jen trošičku dovolí. 


Text nám poskytla paní Zdena Dočkalová

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance