Klub seniorů Kroměříž má důvod k oslavě

Přijměte prosím pozvání byť jen velmi letmé k mnoha zajímavým lidem, kterým ani stříbro ve vlasech neubralo chuť žít naplno svůj život. Je to pozvání do Klubu seniorů, kteří v těchto lednových dnech oslavují 40 let od svého založení.


Klub byl otevřen v lednu 1974, kdy vznikl sloučením bývalého Klubu důchodců MNV a zájezdového, nebo také chcete – li turistického kroužku důchodců při ZK Pal-Magneton. K jeho aktivní činnosti mu byl vyčleněn dům č.p. 15 na Velkém Náměstí.  Tento rohový dům svojí delší stranou  s výhledem na zámek  začal od toho data sloužit účelu nesporně vysoce  humánnímu. Právě do těchto míst se začali soustřeďovat z celého města ti  kteří po své  celoživotní práci toužili nejen po odpočinku, ale také po zábavě, poučení a vzdělanosti. V té době bylo uvedené centrum velmi dobře vybavené. K dispozici byla knihovna asi o 800 svazcích knih, gramorádio, televize, různé noviny, časopisy i společenské hry. Nechyběly samozřejmě výlety a zájezdy za kulturou a poznáním.


Za uvedená léta prošla klubem dlouhá řada lidí, ale také řada ochotných a dobrovolných funkcionářů. S plynoucím časem pochopitelně docházelo k postupnému  střídání stráží nejen v uvedené funkci, ale došlo i k prostorovému přesunu. Další a druhou „domovinou pro seniory“ se stal na dlouhá léta i Klub Starý pivovar.


Od ledna 2012 má Klub seniorů vyčleněny své důstojné prostory na Hanáckém náměstí v bývalém posádkovém domě. Neztratil naprosto nic ze své aktivity, ze své pozice. Stále s chutí a elánem i zde naplňují svůj podzim života ti, kterým právě ono stříbro ve vlasech připomíná, že žít se má plnohodnotně a naplno, pokud to zdraví jen trošičku dovolí. 


Text nám poskytla paní Zdena Dočkalová

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance