Den sociálních služeb v Kopřivnici

Další zajímavé akce jsme se zúčastnili ve čtvrtek 18.6. 2009 v Kopřivnici. Město Kopřivnice připravilo pro širokou veřejnost tzv. „Den sociálních služeb“. Pozvání od paní Blanky Mikundové jsme přijali velmi rádi, a to z několika důvodů. Jednak proto, že v nedalekém Valašském Meziříčí pracuje jedno z našich Poradenských center a také proto, že propagaci problematiky sluchového postižení vč. možností jeho kompenzace považujeme za své poslání – vždyť kdo jiný může informovat zasvěceněji než ten, kdo má dlouholetou osobní zkušenost? Akce se zúčastnilo mnoho poskytovatelů sociálních služeb, kteří ve svých stáncích podél pěší zóny seznamovali kolemjdoucí se svými službami. Zájemci např. měli možnost vyzkoušet si, jak vypadá svět z křesla invalidního vozíku, prohlédnout si výrobky zdravotně postižených a nebo u našeho stánku alespoň na chvíli nahlédnout do „světa ticha“. Slyšet zazvonění domovního zvonku nebo telefonu, nerušeně poslouchat oblíbený pořad v televizi nebo nepříjemné zvonění budíku, který nás každé ráno vyžene z postele, to vše představovalo a představuje pro většinu návštěvníků našeho stánku běžnou denní realitu. Zájemci si však mohli vyzkoušet, jak funguje světelná signalizace zvonku, jaké to je poslouchat televizi přes sluchátka bezdrátového poslechu a ti nejodvážnější krotili v dlaních vibrační polštářek budíku. Celý program doprovázely soutěže a kulturní vystoupení. Pro mladé cyklisty s přilbou byl připraven závod o zajímavé ceny a velký úspěch mělo i vystoupení oblíbené skupiny All X, kterou známe z pěvecké soutěže X faktor. Den sociálních služeb v Kopřivnici byl dnem perfektně připraveným i organizovaným, což potvrdil velký zájem veřejnosti i následné ohlasy všech zúčastněných. Přáli bychom si, aby podobných akcí kdy se setkávají světy zdravých a handicapovaných bylo víc. Budeme-li se častěji setkávat, více se poznáme a lépe si porozumíme. Budeme-li mít pro sebe navzájem více pochopení, budeme moci lépe spolupracovat a vyhneme se také zbytečným nedorozuměním a konfliktům.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance