Sportovní klub neslyšících Kroměříž pořádá ZIMNÍ TURNAJ V KARTÁCH JOKER

Více informací viz. propozice

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance