Exkurze k zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje

Po úspěšné exkurzi k hasičskému záchrannému sboru Vás zveme na další zajímavou akci!

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance