Přednáška o sociální reformě měla úspěch

Ve středu 15. 2. 2012 se v klubovně Poradenského centra pro neslyšící a nedoslýchavé v Kroměříži konala přednáška na aktuální téma. Přednášející pracovnice referátu Nepojistných sociálních dávek kroměřížského Úřadu práce Ing. Miroslava Roubalová a Bc. Tamara Kirilenková se věnovaly sociální reformě, zejména jejímu dopadu na život osob se zdravotním postižením. „Zájem o tuto akci nás mile překvapil. I přes nepříznivé počasí a sněhovou nadílku nás navštívilo přes 40 hostů z řad sluchově postižených“, uvedla ředitelka centra Drahomíra Kunčarová. Sněhová nadílka si však přece jen vybrala svou „oběť“. Tentokrát se jí stal rychlopísař zajištující oblíbený simultánní přepis mluvené řeči. Pan Tomáš Křenek uvízl na cestě do Kroměříže, a tak se přítomní museli obejít bez jeho služeb. Přednáška se i za těchto okolností setkala s velmi pozitivním ohlasem. Rádi bychom touto cestou poděkovali za nové užitečné informace a také za nevšední trpělivost a ochotu, se kterou obě přednášející ke všem účastníkům akce přistupovaly.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance