Přednáška na ZŠ v Počenících - Tetěticích nabídla dětem pohled do

Dnešní (čtvrtek 2.10.2014) návštěva ZŠ v Počenicích – Tětěticích byla pro nás a věříme, že i pro žáky a učitele příjemným setkáním. Malá venkovská školička, do které chodí společně žáci prvních až pátých ročníků, působí svou útulností a milým prostředím velmi pohodově. Zapálení pedagogů pro svou práci je obdivuhodné. Právě díky nim se mohli žáci této malé školy dozvědět něco víc o tom, co ve skutečnosti znamená být sluchově postižený. Snažíme se žákům svět ticha přiblížit tou nejjednodušší formou. Pro některé je překvapením sluchadlo, které nikdy neviděli, pro jiné jsou to pomůcky sloužící k probouzení nebo k poslechu televize. A další jsou nejvíce zaujati prstovou abecedou nebo znakovým jazykem. Tato společná setkání mají klíčový význam - rozšiřují dětem pohled na život, ukazuje jim reálný život nemalé skupiny lidí kolem nás. Učí děti od útlého věku, že se sluchově postiženými lidmi lze komunikovat a lze jim porozumět, ovšem za předpokladu, že jsme s jejich znevýhodněním obeznámeni a víme, jak se chovat, jak jednat a jak s nimi komunikovat


Více fotografii najdete zde: http://www.chcislyset.cz/fotogalerie.php?album=108

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance