Poděkování Nadaci ČEZ za podporu reedukačního pobytu

Klienti poradenského centra se v termínu 23. - 30.8.2019 zúčastnili reedukačního pobytu ve slovenských termálních lázních Velký Meder. Díky podpoře Nadace ČEZ tak vycestovali i ti, pro něž by podobný program nebyl finančně, organizačně ani technicky dostupný.


Základním posláním reedukačního pobytu bylo zlepšení psychické i fyzické kondice sluchově postižených klientů. Zařazené aktivity byly zaměřeny na primárně na rozvoj a podporu komunikačních dovedností a dále na posilování poznávacích procesů – zejména paměti. Všechny činnosti probíhaly skupinovou formou, což přispělo k posílení, ale i navázání dalších mezilidských vztahů. To je pro osoby žijící nedobrovolně ve svém izolovaném světě velmi přínosné. Vedle rozvoje slovní zásoby si účastníci osvojili rovněž základní dovednosti potřebné pro využívání techniky odezírání. Všechny aktivity vybavily účastníky pobytu dalšími dovednostmi nezbytnými pro zvládání každodenních, ale i mimořádných životních situací. Výuka odezírání a výuka znakového jazyka významně prospěla také přítomným rodinným příslušníkům sluchově postižených osob – sdílení společné domácnosti se bez efektivní komunikace mezi slyšícími a sluchově postiženými neobejde. Přidanou hodnotou jsou i příjemné zážitky získané společně sdíleným pobytem, které by bez zajištění bezbariérových podmínek (tlumočení do znakového jazyka, asistence při přípravě a organizování celého pobytu, usnadnění finanční dostupnosti apod.).


Děkujeme Nadaci ČEZ za finanční podporu projektu.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance