PomozteNámVyhrávat.cz PomozteNámVyhrávat.cz VzdělávejSe.eu KupSiPomucku.cz Půjčovna kompenzačních pomůcek Zahrada neslýchaná Týden sluchově postižených Akce Týdne Mapa klientů
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Pomáháme lépe slyšet

Akce

Akce

Stalo se nejen v Kroměříži

Důležité odkazy

Důležité odkazy

Může se Vám také hodit

Fotogalerie

Fotogalerie

Činnost v obrazech

Založení O.P.S. v datech 2011 - 2013 Sociální partnerství

Komunitní plánování sociálních služeb na kroměřížsku

Cílem Města Kroměříž je poskytování sociálních služeb hospodárně, efektivně a účelně podle skutečných potřeb uživatelů a dle finančních možností rozpočtu. Proto se zástupci Města Kroměříž a okolních obcí sdružených v rámci Mikroregionu Kroměřížsko rozhodli metodou komunitního plánování zapojit do rozhodování veřejnost, poskytovatele a uživatele, s důrazem na přístup skupiny obyvatel, které jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, věku či sociálnímu postavení znevýhodněny. Všeobecným cílem komunitního plánování na Kroměřížsku je zkvalitnění nabídky sociálních služeb a podpora rozvoje demokracie na místní úrovni. Díky komunitnímu plánování dojde k rozšíření a přesnému zacílení v nabídce sociálních služeb při respektování potřeb uživatelů kapacit poskytovatelů a finančních možností zadavatelů sociálních služeb. Dojde ke zlepšení životních podmínek obyvatel a k integraci sociálně vyloučených skupin či skupin ohrožených sociálním vyloučením do komunity. Poradenské centrum se zapojilo do pracovní skupiny Komunitního plánováni a očekává zlepšení především v zaměstnávání sluchově postižených.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance