Exkurze žáků Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy Kroměříž

Několikrát do roka navštíví Poradenské centrum studenti Vyšší a Střední pedagogické školy v Kroměříži, aby se blíže seznámili s problematikou sluchového handicapu. Prostřednictvím odborného výkladu zde získávají důležité poznatky nejen o specificích sluchově postižených, ale i aktuální informace o dostupných kompenzačních pomůckách a nejnovějších typech sluchadel. S mnoha studenty později spolupracujeme v rámci absolvování jejich odborné praxe v našem zařízení.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance