Cena Mosty 2009

V úterý 17. února 2009 se ve slavnostním sále Grandhotelu Pupp v Karlových Varech uskutečnil již 6. ročník slavnostního předávání výroční ceny MOSTY, kterou uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR. Smyslem ceny je ocenit akt, projekt či osobnost, jenž významným způsobem zlepšují postavení občanů se zdravotním postižením v ČR. Udílení ceny MOSTY podporuje vznik nových zajímavých projektů zaměřených na zlepšení postavení občanů se zdravotním postižením, větší mediální prezentaci této problematiky a širší zapojení veřejnosti. 6. ročník ceny – MOSTY 2008 – moderoval pan Aleš Cibulka. O kulturní program se postaral Ladislav Kerndl, Tereza Kerndlová, Zbyněk Drda a Karlovarské Fanfáry. Nominace byla rozdělena do 4 kategorií: 1. kategorie – instituce veřejné zprávy 2. kategorie – nestátní subjekty 3. kategorie – osobnost hnutí osob se zdravotním postižením 4. kategorie – zvláštní cena Ve 3. kategorii byla nominována za sluchově postižené paní Věruška Strnadová, která se zasloužila o titulkování nejen filmů, ale i přímých přenosů – např. různých politických debat nebo sportovních akcí. Je to cena za osobní nasazení ve prospěch sluchově postižených. Paní Strnadová je známá jako autorka několika knih o problematice sluchového postižení, vytvořila několik skript a přispěla do mnoha sborníků. Narodila se v Brně, v šesti letech těžce onemocněla a během čtyř let zcela ohluchla. Vystudovala Pedagogickou fakultu v Liberci, magisterské studium absolvovala na Masarykově univerzitě v Brně. Přednášela na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Univerzitě v Hradci Králové. V mimopracovní době se věnovala dobrovolnické práci v různých organizacích. Podílela se také na založení České unie neslyšících a na vzniku časopisu Unie. Od dubna 1997 do března 2002 byla předsedkyní ASNEP, v letech 2000 až 2004 pracovala jako předsedkyně Komory sluchově postižených při Národní radě zdravotně postižených v ČR. Od roku 2003 se věnuje práci v oblasti skrytých titulků jako předsedkyně Komise pro skryté titulky při ASNEP. Podílela se na prosazování legislativních úprav ve prospěch sluchově postižených občanů. Byla zvolena čestnou členkou ASNEP a čestnou členkou Oblastní unie Olomouc. Vydané knihy: Potom ti to povíme (1994); Jaké je to neslyšet (1995) 1. cena Vládního výboru pro zdravotně postižené občany; Komunikace neslyšících – odezírání (1996); Hluchota a jazyková komunikace (1998); Hádej co říkám aneb Odezírání je nejisté umění (1. vydání 1998, 2. vydání 2001) 1. cena Vládního výboru pro zdravotně postižené občany; Jak se úspěšně vyrovnávat se ztrátou sluchu. 1. díl Náhlá ztráta sluchu. (2001); Dorozumívání s neslyšícím pacientem (2001) V osobním malém rozhovoru jsme s problémy sluchově postižených mohli seznámit i paní Livii Klausovou. Tradiční podpora první dámy byla velmi milá a její srdečný přístup ke zdravotně postiženým jsme uvítali. Slavnostního odpoledne se za sluchově postižené Zlínského kraje zúčastnila s ostatními členy delegace i ředitelka Poradenského centra paní Drahomíra Kunčarová, která zde zároveň zastupovala SNN v ČR.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance