PomozteNámVyhrávat.cz PomozteNámVyhrávat.cz VzdělávejSe.eu KupSiPomucku.cz Půjčovna kompenzačních pomůcek Zahrada neslýchaná Týden sluchově postižených Akce Týdne Mapa klientů
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Pomáháme lépe slyšet

Akce

Akce

Stalo se nejen v Kroměříži

Důležité odkazy

Důležité odkazy

Může se Vám také hodit

Fotogalerie

Fotogalerie

Činnost v obrazech

Založení O.P.S. v datech 2011 - 2013 Sociální partnerství

Cena Mosty 2009

V úterý 17. února 2009 se ve slavnostním sále Grandhotelu Pupp v Karlových Varech uskutečnil již 6. ročník slavnostního předávání výroční ceny MOSTY, kterou uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR. Smyslem ceny je ocenit akt, projekt či osobnost, jenž významným způsobem zlepšují postavení občanů se zdravotním postižením v ČR. Udílení ceny MOSTY podporuje vznik nových zajímavých projektů zaměřených na zlepšení postavení občanů se zdravotním postižením, větší mediální prezentaci této problematiky a širší zapojení veřejnosti. 6. ročník ceny – MOSTY 2008 – moderoval pan Aleš Cibulka. O kulturní program se postaral Ladislav Kerndl, Tereza Kerndlová, Zbyněk Drda a Karlovarské Fanfáry. Nominace byla rozdělena do 4 kategorií: 1. kategorie – instituce veřejné zprávy 2. kategorie – nestátní subjekty 3. kategorie – osobnost hnutí osob se zdravotním postižením 4. kategorie – zvláštní cena Ve 3. kategorii byla nominována za sluchově postižené paní Věruška Strnadová, která se zasloužila o titulkování nejen filmů, ale i přímých přenosů – např. různých politických debat nebo sportovních akcí. Je to cena za osobní nasazení ve prospěch sluchově postižených. Paní Strnadová je známá jako autorka několika knih o problematice sluchového postižení, vytvořila několik skript a přispěla do mnoha sborníků. Narodila se v Brně, v šesti letech těžce onemocněla a během čtyř let zcela ohluchla. Vystudovala Pedagogickou fakultu v Liberci, magisterské studium absolvovala na Masarykově univerzitě v Brně. Přednášela na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Univerzitě v Hradci Králové. V mimopracovní době se věnovala dobrovolnické práci v různých organizacích. Podílela se také na založení České unie neslyšících a na vzniku časopisu Unie. Od dubna 1997 do března 2002 byla předsedkyní ASNEP, v letech 2000 až 2004 pracovala jako předsedkyně Komory sluchově postižených při Národní radě zdravotně postižených v ČR. Od roku 2003 se věnuje práci v oblasti skrytých titulků jako předsedkyně Komise pro skryté titulky při ASNEP. Podílela se na prosazování legislativních úprav ve prospěch sluchově postižených občanů. Byla zvolena čestnou členkou ASNEP a čestnou členkou Oblastní unie Olomouc. Vydané knihy: Potom ti to povíme (1994); Jaké je to neslyšet (1995) 1. cena Vládního výboru pro zdravotně postižené občany; Komunikace neslyšících – odezírání (1996); Hluchota a jazyková komunikace (1998); Hádej co říkám aneb Odezírání je nejisté umění (1. vydání 1998, 2. vydání 2001) 1. cena Vládního výboru pro zdravotně postižené občany; Jak se úspěšně vyrovnávat se ztrátou sluchu. 1. díl Náhlá ztráta sluchu. (2001); Dorozumívání s neslyšícím pacientem (2001) V osobním malém rozhovoru jsme s problémy sluchově postižených mohli seznámit i paní Livii Klausovou. Tradiční podpora první dámy byla velmi milá a její srdečný přístup ke zdravotně postiženým jsme uvítali. Slavnostního odpoledne se za sluchově postižené Zlínského kraje zúčastnila s ostatními členy delegace i ředitelka Poradenského centra paní Drahomíra Kunčarová, která zde zároveň zastupovala SNN v ČR.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance