PomozteNámVyhrávat.cz PomozteNámVyhrávat.cz VzdělávejSe.eu KupSiPomucku.cz Půjčovna kompenzačních pomůcek Zahrada neslýchaná Týden sluchově postižených Akce Týdne Mapa klientů
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Pomáháme lépe slyšet

Akce

Akce

Stalo se nejen v Kroměříži

Důležité odkazy

Důležité odkazy

Může se Vám také hodit

Fotogalerie

Fotogalerie

Činnost v obrazech

Založení O.P.S. v datech 2011 - 2013 Sociální partnerství

Přednáška o znakovém jazyce v Klubu seniorů Kroměříž

Kdy se poprvé začal používat ZJ? Kde byla otevřena první škola pro neslyšící? Kdo byl její zakladatel? Na tyto a spoustu dalších otázek dostali odpověď v Klubu seniorů v Kroměříži, kde jsme v pondělí 18. 3. 2013 uspořádali přednášku na téma znakový jazyk a sluchově postižení. Povídání paní Moniky Augustinové, která u nás pracuje jako tlumočnice ZJ, bylo velice zajímavé ale nezůstalo jen u něj. V druhé části přednášky jsme nechali „povídat“ i ruce všech přítomných, kteří měli možnost vyzkoušet si ty nejzákladnější znaky a ti nejšikovnější – a bylo jich hodně se nám pomoci prstové abecedy i představili. V závěrečné diskuzi jsme se opět utvrdili v tom, že tyto přednášky mají smysl a napomohou k lepšímu vnímání nás sluchově postižených a také našich potřeb. 

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance