Přednáška o znakovém jazyce v Klubu seniorů Kroměříž

Kdy se poprvé začal používat ZJ? Kde byla otevřena první škola pro neslyšící? Kdo byl její zakladatel? Na tyto a spoustu dalších otázek dostali odpověď v Klubu seniorů v Kroměříži, kde jsme v pondělí 18. 3. 2013 uspořádali přednášku na téma znakový jazyk a sluchově postižení. Povídání paní Moniky Augustinové, která u nás pracuje jako tlumočnice ZJ, bylo velice zajímavé ale nezůstalo jen u něj. V druhé části přednášky jsme nechali „povídat“ i ruce všech přítomných, kteří měli možnost vyzkoušet si ty nejzákladnější znaky a ti nejšikovnější – a bylo jich hodně se nám pomoci prstové abecedy i představili. V závěrečné diskuzi jsme se opět utvrdili v tom, že tyto přednášky mají smysl a napomohou k lepšímu vnímání nás sluchově postižených a také našich potřeb. 

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance