Konference INSPO 2013

O tom, že moderní technologie ulehčují život lidem se zdravotním postižením není nejmenší pochyb. V sobotu dne 16.3.2013 se v Kongresovém centru v Praze uskutečnila tradiční a odborníky vyhledávaná konference INSPO. Co nového umožní lidem se zdravotním hendikepem informační a komunikační technologie si poslechlo 278 účastníků konference. Byli jsme mezi nimi a podíleli jsme se také na výstavě kompenzačních pomůcek, kterou se prezentoval náš dlouholetý spolupracovník pan Ing. Zdeněk Kašpar.  

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance