Praxe studentů Vyšší odborné školy pedagogické a sociální se blíží k závěru

Nedávno jsme Vás informovali o pravidelném konání exkurzí studentů této kroměřížské školy v našem zařízení. Dalším významným prvkem spolupráce je rovněž odborná praxe studentů, která v tomto školním roce probíhá již od října 2012 - vždy 2x týdně v dopoledních hodinách. Poslední z dlouhé řady studentů opustí poradenské centrum již zanedlouho, konkrétně v květnu 2013. Jedná se o oboustranně zajímavou spolupráci, a proto jsme se rozhodli, že Vám průběh praxe přiblížíme.Odborná praxe probíhá každé úterý a čtvrtek, vždy v dopoledních hodinách. Většinou tříčlenná skupina studentů nás navštíví celkem 4x a potom ji vystřídá další. Během let, kdy u nás praxe probíhá, jsme již „vypilovali“ časový harmonogram, strukturu i obsah těchto čtyř návštěv. První setkání je víceméně zaměřeno na představení poradenského centra a seznámení se službami, které nabízíme. Při druhé návštěvě se studenti věnují spíše technickým záležitostem - na řadu přicházejí kompenzační pomůcky a způsoby jejich použití (vč. sluchadel). Dále je praxe zaměřena na specifika komunikace se sluchově postiženými. Snažíme se studenty seznámit se základy komunikace se sluchově postiženou osobou a s kladnou odezvou se setkává rovněž „rychlokurz“ základních znaků znakového jazyka. Získané vědomosti i dovednosti studenti využívají ve druhé polovině praxe – tentokrát vždy ve středu v odpoledních hodinách, kdy se u nás scházejí sluchově postižení klienti na pravidelných besedách. I přes počáteční ostych je atmosféra těchto setkání vždy přátelská. Často se stane, že nás studenti navštěvují i dále, tedy nad rámec povinné praxe. Snaží se nám pomáhat např. při přípravě a organizaci nejrůznějších společenských aktivit. Tato zajímavá forma spolupráce s Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální trvá již několik let a velmi nás těší, že zájem studentů neopadá ani po ukončení jejich studijních povinností. Věříme, že tomu tak bude i nadále.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance