PomozteNámVyhrávat.cz PomozteNámVyhrávat.cz VzdělávejSe.eu KupSiPomucku.cz Půjčovna kompenzačních pomůcek Zahrada neslýchaná Týden sluchově postižených Akce Týdne Mapa klientů
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Pomáháme lépe slyšet

Akce

Akce

Stalo se nejen v Kroměříži

Důležité odkazy

Důležité odkazy

Může se Vám také hodit

Fotogalerie

Fotogalerie

Činnost v obrazech

Založení O.P.S. v datech 2011 - 2013 Sociální partnerství

Praxe studentů Vyšší odborné školy pedagogické a sociální se blíží k závěru

Nedávno jsme Vás informovali o pravidelném konání exkurzí studentů této kroměřížské školy v našem zařízení. Dalším významným prvkem spolupráce je rovněž odborná praxe studentů, která v tomto školním roce probíhá již od října 2012 - vždy 2x týdně v dopoledních hodinách. Poslední z dlouhé řady studentů opustí poradenské centrum již zanedlouho, konkrétně v květnu 2013. Jedná se o oboustranně zajímavou spolupráci, a proto jsme se rozhodli, že Vám průběh praxe přiblížíme.Odborná praxe probíhá každé úterý a čtvrtek, vždy v dopoledních hodinách. Většinou tříčlenná skupina studentů nás navštíví celkem 4x a potom ji vystřídá další. Během let, kdy u nás praxe probíhá, jsme již „vypilovali“ časový harmonogram, strukturu i obsah těchto čtyř návštěv. První setkání je víceméně zaměřeno na představení poradenského centra a seznámení se službami, které nabízíme. Při druhé návštěvě se studenti věnují spíše technickým záležitostem - na řadu přicházejí kompenzační pomůcky a způsoby jejich použití (vč. sluchadel). Dále je praxe zaměřena na specifika komunikace se sluchově postiženými. Snažíme se studenty seznámit se základy komunikace se sluchově postiženou osobou a s kladnou odezvou se setkává rovněž „rychlokurz“ základních znaků znakového jazyka. Získané vědomosti i dovednosti studenti využívají ve druhé polovině praxe – tentokrát vždy ve středu v odpoledních hodinách, kdy se u nás scházejí sluchově postižení klienti na pravidelných besedách. I přes počáteční ostych je atmosféra těchto setkání vždy přátelská. Často se stane, že nás studenti navštěvují i dále, tedy nad rámec povinné praxe. Snaží se nám pomáhat např. při přípravě a organizaci nejrůznějších společenských aktivit. Tato zajímavá forma spolupráce s Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální trvá již několik let a velmi nás těší, že zájem studentů neopadá ani po ukončení jejich studijních povinností. Věříme, že tomu tak bude i nadále.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance