Přednáška o kompenzačních pomůckách v Hulíně

Dne 3. září 2008 jsme přijali pozvání do Klubu důchodců v Hulíně. S potěšením jsme reagovali na výzvu předsedkyně klubu paní Pavli Poláčkové, která nás požádala o představení kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené. Připravili jsme výstavu námi nabízených kompenzačních pomůcek vč. řady prospektů a dostupné literatury k problematice sluchových vad. Akce měla u členů klubu velký ohlas a příchozích bylo hodně. Každý z návštěvníků měl možnost osobně si vyzkoušet nejrůznější kompenzační pomůcky nebo nahlédnout do některé z mnoha příruček. Zorganizování této akce stálo členy Klubu důchodců v Hulíně jistě mnoho úsilí, avšak zájem zúčastněných a přátelská atmosféra pro ně – stejně jako pro nás – byly velkou odměnou.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance