PomozteNámVyhrávat.cz PomozteNámVyhrávat.cz VzdělávejSe.eu KupSiPomucku.cz Půjčovna kompenzačních pomůcek Zahrada neslýchaná Týden sluchově postižených Akce Týdne Mapa klientů
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Pomáháme lépe slyšet

Akce

Akce

Stalo se nejen v Kroměříži

Důležité odkazy

Důležité odkazy

Může se Vám také hodit

Fotogalerie

Fotogalerie

Činnost v obrazech

Založení O.P.S. v datech 2011 - 2013 Sociální partnerství

Přednáška o kompenzačních pomůckách v Hulíně

Dne 3. září 2008 jsme přijali pozvání do Klubu důchodců v Hulíně. S potěšením jsme reagovali na výzvu předsedkyně klubu paní Pavli Poláčkové, která nás požádala o představení kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené. Připravili jsme výstavu námi nabízených kompenzačních pomůcek vč. řady prospektů a dostupné literatury k problematice sluchových vad. Akce měla u členů klubu velký ohlas a příchozích bylo hodně. Každý z návštěvníků měl možnost osobně si vyzkoušet nejrůznější kompenzační pomůcky nebo nahlédnout do některé z mnoha příruček. Zorganizování této akce stálo členy Klubu důchodců v Hulíně jistě mnoho úsilí, avšak zájem zúčastněných a přátelská atmosféra pro ně – stejně jako pro nás – byly velkou odměnou.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance