Přednáška pro žáky ZŠ v Holešově

Přednášková činnost stále pokračuje.  Ve středu 23. 5. 2013 jsme se rozjeli do Základní školy v Holešově, která se nachází v krásném prostředí Smetanových sadů. Žáci osmé třídy nás přivítali v učebně přírodovědy a už při příchodu do třídy si se zájmem prohlíželi kompenzační pomůcky, které byly připraveny k předvedení. Naším cílem je přiblížit žákům naši problematiku – aby si alespoň trochu uvědomili, jaké je to žít se sluchovým postižením. Např. – pro ostatní běžné klepání, nebo signalizace dveří ovládaných dálkovým otvíráním, informace, které jsou vyhlašovány na nádražích – to jsou věci, které představují pro sluchově postiženého člověka velký problém. Vysvětlovali jsme, jak je pro nás složité komunikovat – zejména rozumět, když dotyčný mluví příliš rychle nebo mu nevidíme dobře na ústa, ze kterých potřebujeme odezírat. Tentokrát nestačilo hodinové povídání, bylo nutné celou besedu prodloužit. Jsme velmi rádi, když se žáci sami hlásí a pokládají nám různé otázky. V Holešově padla spousta zajímavých dotazů. Např.: „Jak poslouchají neslyšící televizi ?“ nebo: „Jak si telefonují?“ Téma sluchadla a především kochleární implantát zajímá většinou každého. Každý z žáků měl možnost si pomůcky nejen prohlédnout, ale některé si i sám vyzkoušet. Účastníci našeho programu si rovněž vyzkoušeli, že odezírání není vůbec jednoduché a často nemusí přinášet spolehlivé informace. Nechyběla ani oblíbená prstová abeceda. Přednášku uzavřela hra podobná televizní soutěži Kufr, kdy žáci hádali, co se skrývá za předvedenou scénkou. Ze zaujetí všech žáků bylo patrné, že jim problematika sluchového postižení rozhodně není lhostejná. Žáci holešovské základní školy nás svým zájmem opravdu příjemně překvapili. Jejich zájem a pozornost opravdu oceňujeme a velmi si toho vážíme. Těší nás, že můžeme touto cestou pomáhat k lepšímu vnímání sluchově postižených a přispívat tak k jejich snadnějšímu začleňování do společnosti.     

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance