PomozteNámVyhrávat.cz PomozteNámVyhrávat.cz VzdělávejSe.eu KupSiPomucku.cz Půjčovna kompenzačních pomůcek Zahrada neslýchaná Týden sluchově postižených Akce Týdne Mapa klientů
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Pomáháme lépe slyšet

Akce

Akce

Stalo se nejen v Kroměříži

Důležité odkazy

Důležité odkazy

Může se Vám také hodit

Fotogalerie

Fotogalerie

Činnost v obrazech

Založení O.P.S. v datech 2011 - 2013 Sociální partnerství

„Šesťáci a sedmáci“ poznávali sluchové postižení

Další akce ze série přednášek pro žáky Základních škol se uskutečnila v pondělí 27. 5. 2013. Již podruhé jsme navštívili ZŠ u Sýpek v Kroměříži, tentokrát s přednáškou pro žáky šestého a sedmého ročníku.  Podobně jako při předchozích přednáškách jsme mladé posluchače seznámili s  tím, jak správně komunikovat se sluchově postiženými. Předvedli jsme nejdůležitější kompenzační pomůcky, mezi nimi samozřejmě také sluchadla. Velký zájem byl tradičně o prstovou abecedu a praktické ukázky základů znakového jazyka. Vždy nás moc těší, když se s námi děti spontánně rozloučí tak, že znakují „nashledanou“. Dokonce jsme se už setkali s tím, že nás skupina školáků pozdravila ve znakovém jazyce přímo ve městě. Tato milá překvapení nás povzbuzují k další práci v oblasti odbourávání (nejen) komunikačních bariér.   

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance