„Šesťáci a sedmáci“ poznávali sluchové postižení

Další akce ze série přednášek pro žáky Základních škol se uskutečnila v pondělí 27. 5. 2013. Již podruhé jsme navštívili ZŠ u Sýpek v Kroměříži, tentokrát s přednáškou pro žáky šestého a sedmého ročníku.  Podobně jako při předchozích přednáškách jsme mladé posluchače seznámili s  tím, jak správně komunikovat se sluchově postiženými. Předvedli jsme nejdůležitější kompenzační pomůcky, mezi nimi samozřejmě také sluchadla. Velký zájem byl tradičně o prstovou abecedu a praktické ukázky základů znakového jazyka. Vždy nás moc těší, když se s námi děti spontánně rozloučí tak, že znakují „nashledanou“. Dokonce jsme se už setkali s tím, že nás skupina školáků pozdravila ve znakovém jazyce přímo ve městě. Tato milá překvapení nás povzbuzují k další práci v oblasti odbourávání (nejen) komunikačních bariér.   

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance