Výlet do Olomouce

Ve čtvrtek 30. 5. 2013 jsme se vydali na návštěvu Hanácké metropole. Akce se zúčastnilo celkem 26 sluchově postižených osob – klientů poradenských center z Kroměříže a Uherského Hradiště. Všichni jsme se těšili na příjemně strávený den. Hlavním cílem výletu byla exkurze do Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené v Olomouci. Dostalo se nám zde opravdu vřelého přivítání. Program návštěvy i její prohlídka byly připraveny na vysoké úrovni. Dále naše cesta směřovala na Svatý kopeček u Olomouce. Právě zde se škola pro sluchově postižené dříve nacházela. Několik účastníků zájezdu se tak vrátilo do minulosti – do časů své školní docházky. My ostatní jsme se zaujetím „poslouchali“ vyprávění zážitků z jejich školních let strávených právě zde na Svatém kopečku. I když nám počasí příliš nepřálo, všichni jsme si výlet patřičně užili. I v tomto zamračeném dni se na tvářích všech účastníků zračil úsměv a spokojenost.       

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance