PomozteNámVyhrávat.cz PomozteNámVyhrávat.cz VzdělávejSe.eu KupSiPomucku.cz Půjčovna kompenzačních pomůcek Zahrada neslýchaná Týden sluchově postižených Akce Týdne Mapa klientů
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Pomáháme lépe slyšet

Akce

Akce

Stalo se nejen v Kroměříži

Důležité odkazy

Důležité odkazy

Může se Vám také hodit

Fotogalerie

Fotogalerie

Činnost v obrazech

Založení O.P.S. v datech 2011 - 2013 Sociální partnerství

Výlet do Olomouce

Ve čtvrtek 30. 5. 2013 jsme se vydali na návštěvu Hanácké metropole. Akce se zúčastnilo celkem 26 sluchově postižených osob – klientů poradenských center z Kroměříže a Uherského Hradiště. Všichni jsme se těšili na příjemně strávený den. Hlavním cílem výletu byla exkurze do Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené v Olomouci. Dostalo se nám zde opravdu vřelého přivítání. Program návštěvy i její prohlídka byly připraveny na vysoké úrovni. Dále naše cesta směřovala na Svatý kopeček u Olomouce. Právě zde se škola pro sluchově postižené dříve nacházela. Několik účastníků zájezdu se tak vrátilo do minulosti – do časů své školní docházky. My ostatní jsme se zaujetím „poslouchali“ vyprávění zážitků z jejich školních let strávených právě zde na Svatém kopečku. I když nám počasí příliš nepřálo, všichni jsme si výlet patřičně užili. I v tomto zamračeném dni se na tvářích všech účastníků zračil úsměv a spokojenost.       

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance