Burza poskytovatelů sociálních služeb

Město Uherské Hradiště


si Vás dovoluje pozvat na


Burzu poskytovatelů sociálních služeb,


která se uskuteční v rámci realizace projektu Podpora procesu


komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku


v pátek 7. června 2013 od 10:00 hodin do 15:00 hodin 


na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti


Akce bude zahájena kulturním programem jež je následující:


10:00 – 10:05 Slavnostní zahájení místostarostou Ing. Zdeňkem Procházkou


10:05 – 10:20 Putování bílé kočičky (pohádka s prvky muzikoterapie – DZP Kunovice, Na Bělince)


10:20 – 10:30 Vystoupení s prvky rehabilitačního cvičení (DZP Velehrad - Buchlovská)


10:30 – 11:00 Pěvecké vystoupení (DZP Velehrad – Salašská, DZP Kvasice, DZP Staré Město – Kopánky)


Součástí denního programu je prezentace sociálních a navazujících služeb pro občany na území Uherského Hradiště a okolí. Občané se mohou seznámit s 36 registrovanými sociálními a navazujícími službami,jež budou prezentovány na velkoplošných panelech. Dále přestaví svou činnost a výrobky svých klientů 14 poskytovatelů sociálních a navazujících služeb a chráněných dílen v dřevěných stáncích, většina výrobků bude prodejná a výtěžek z prodeje poslouží pro rozvoj klientů jednotlivých zařízení. Součástí akce je také prezentace kompenzačních pomůcek pro zrakově a sluchově postižené občany.


Přítomní se mohou aktivně zapojit do dílniček, jež budou svou činností zaměřené na malé i velké účastníky. Pro nejmenší připravilo občanské sdružení Akropolis dílničku „Na Patlámo“ a zdatnější si mohou vyzkoušet výrobu náramků z korálků, výrobu mýdel a výtvarnou techniku Enkaustiku, jež zajistí pracovníci služby sociální rehabilitace Ergo Uherské Hradiště a Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance