PomozteNámVyhrávat.cz PomozteNámVyhrávat.cz VzdělávejSe.eu KupSiPomucku.cz Půjčovna kompenzačních pomůcek Zahrada neslýchaná Týden sluchově postižených Akce Týdne Mapa klientů
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Pomáháme lépe slyšet

Akce

Akce

Stalo se nejen v Kroměříži

Důležité odkazy

Důležité odkazy

Může se Vám také hodit

Fotogalerie

Fotogalerie

Činnost v obrazech

Založení O.P.S. v datech 2011 - 2013 Sociální partnerství

Burza poskytovatelů sociálních služeb

Město Uherské Hradiště


si Vás dovoluje pozvat na


Burzu poskytovatelů sociálních služeb,


která se uskuteční v rámci realizace projektu Podpora procesu


komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku


v pátek 7. června 2013 od 10:00 hodin do 15:00 hodin 


na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti


Akce bude zahájena kulturním programem jež je následující:


10:00 – 10:05 Slavnostní zahájení místostarostou Ing. Zdeňkem Procházkou


10:05 – 10:20 Putování bílé kočičky (pohádka s prvky muzikoterapie – DZP Kunovice, Na Bělince)


10:20 – 10:30 Vystoupení s prvky rehabilitačního cvičení (DZP Velehrad - Buchlovská)


10:30 – 11:00 Pěvecké vystoupení (DZP Velehrad – Salašská, DZP Kvasice, DZP Staré Město – Kopánky)


Součástí denního programu je prezentace sociálních a navazujících služeb pro občany na území Uherského Hradiště a okolí. Občané se mohou seznámit s 36 registrovanými sociálními a navazujícími službami,jež budou prezentovány na velkoplošných panelech. Dále přestaví svou činnost a výrobky svých klientů 14 poskytovatelů sociálních a navazujících služeb a chráněných dílen v dřevěných stáncích, většina výrobků bude prodejná a výtěžek z prodeje poslouží pro rozvoj klientů jednotlivých zařízení. Součástí akce je také prezentace kompenzačních pomůcek pro zrakově a sluchově postižené občany.


Přítomní se mohou aktivně zapojit do dílniček, jež budou svou činností zaměřené na malé i velké účastníky. Pro nejmenší připravilo občanské sdružení Akropolis dílničku „Na Patlámo“ a zdatnější si mohou vyzkoušet výrobu náramků z korálků, výrobu mýdel a výtvarnou techniku Enkaustiku, jež zajistí pracovníci služby sociální rehabilitace Ergo Uherské Hradiště a Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance