Webové stránky mají již tisíc návštěvníků!

Internetové stránky Poradenského centra pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. jsou v provozu teprve od 1.3.2013, ale již nyní „padla“ magická hranice. V úterý 4.6.2013 web přivítal unikátního návštěvníka s pořadovým číslem 1000! Unikátní návštěvník je do statistiky (používáme Google Analytics) započítán pouze jednou a to i přesto, že stránky navštěvuje opakovaně. Webové stránky tedy navštívilo během tří měsíců od spuštění již více jak tisíc různých osob!


Celkem bylo na webu 2654 návštěvníků, kteří si zobrazili 14600 stránek!


Tento úspěch je pro nás také velkým závazkem k dalšímu zdokonalování internetové prezentace. Velmi si ceníme také všech ohlasů a i nadále se budeme snažit Vám přinášet aktuální informace.


Další zajímavé statistiky Vám nabízíme na přiložených snímcích.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance