Pozvánka na přednášku o vztazích mezi generacemi a lidmi vůbec

Zveme Vás na další zajímavou přednášku.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance