Seminář k testování demo verze elektronického katalogu sociálních služeb ve Zlínském kraji

V pátek 28.6.2013 se zástupci poradenského centra zúčastnili semináře, který pořádal Krajský úřad Zlínského kraje. Hlavním účelem semináře bylo získat informace k testování demo verze nového elektronického katalogu sociálních služeb ve Zlínském kraji. Poradenské centrum se bude na tomto testování také podílet.


Více informací zde: http://www.kr-zlinsky.cz/elektronicky-katalog-socialnich-sluzeb-ve-zlinskem-kraji-cl-2479.html


Dnešní seminář byl pro nás - sluchově postižené pracovníky poradenského centra bezbariérový. Po celou přednášku byl panem Tomášem Křenkem zajišťěn simultánní přepis mluvené řeči.


Rádi bychom touto cestou poděkovali Tomáši Křenkovi a také panu Ing. Martinu Novákovi z Centra zprostředkování simultánního přepisu za financování této pro nás velice potřebné služby.


Více informací o přepisu najdete zde: http://www.eprepis.cz/


 


 


 

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance