Prohlídka Arcibiskupského zámku Kroměříž

Týden sluchově postižených ve Zlínském kraji nabídl zájemcům i kulturní akci. Ve čtvrtek 26. 9. 2013 se uskutečnila prohlídka Arcibiskupského zámku Kroměříž, který je zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Sluchově postižení klienti poradenského centra tak měli možnost se alespoň na chvíli vrátit do časů biskupa Bruna ze Schaumburku a Karla Liechtenstein – Castelcorna. Historický výklad průvodkyně Hany Sivkové byl tlumočen do znakového jazyka a pro nedoslýchavé byl připraven psaný text. O tom, že se návštěva zámku vydařila, svědčí  přiložené fotografie.


Více fotografii najdete zde: http://www.chcislyset.cz/fotogalerie.php?album=67

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance