Sportovní klub neslyšících Kroměříž pořádal IV. ročník putovního poháru v kartách Joker

Dne 28.9 2013 uspořádali neslyšící z Kroměříže IV.ročník Putovního poháru v kartách „Joker“. Turnaj proběhl v klubovně Poradenského centra pro sluchově postižené Kroměříž ,o.p.s. Turnaje se zúčastnilo celkem 20 soutěžících ( 12 mužů a 8 žen) z Brna, Prostějova, Val. Meziříčí, Zlína, Přerova, Šumperku a z Kroměříže. Muži i ženy hráli společně na 5 kol vždy po čtyřech hráčích. Celý turnaj proběhl v přátelské atmosféře. Úspěchem bylo první místo Vladimíra Charouse z SKN Kroměříž, který zároveň s touto cenou získal také Putovní pohár, druhé místo obsadila Mauerová Irena z SKN Kroměříž a třetí skončila paní Soldánová Marie také z SKN Kroměříž. Loňský vítěz Borovička Jaroslav předal putovní pohár novému vítězi. Dále se předávala cena za nejlepší "placku" a tu získaly hned tři hráčky Bortlíková Jana, Soldánová Marie a Jurošková Zdena, všechny jsou z SKN Kroměříž.


Po skončení turnaje proběhlo předávání věcných cen až do patnáctého místa. Také byla předána nejmenší cena za poslední místo, které obsadil pan Špičák Zdeněk z Prostějova.


Pořadatelé děkují všem hráčům a divákům za jejich účast.


Za SKN Kroměříž: Jaroslav Tichánek

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance