PomozteNámVyhrávat.cz PomozteNámVyhrávat.cz VzdělávejSe.eu KupSiPomucku.cz Půjčovna kompenzačních pomůcek Zahrada neslýchaná Týden sluchově postižených Akce Týdne Mapa klientů
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Pomáháme lépe slyšet

Akce

Akce

Stalo se nejen v Kroměříži

Důležité odkazy

Důležité odkazy

Může se Vám také hodit

Fotogalerie

Fotogalerie

Činnost v obrazech

Založení O.P.S. v datech 2011 - 2013 Sociální partnerství

Přednáška o kompenzačních pomůckách pro členy Unie neslyšících Zlín

Zlínská organizace Unie neslyšících sdružuje mnoho členů, kterým celoročně nabízí nejrůznější kulturní, sportovní i vzdělávací programy. V rámci zajišťování těchto akcí požádala zástupkyně této organizace paní Monika Egyedova o spolupráci i naše Poradenské centrum. Podle požadavků jsme připravili přednášku na téma: Kompenzační pomůcky pro sluchově postižené napomáhající k odstraňování některých bariér. Zaplněný sál klubovny v Burešově dal tušit, že problematika kompenzace sluchových handicapů sluchově postižené opravdu zajímá. Přednášku jsme spojili s prezentací všech dostupných pomůcek v reálných podmínkách. V závěru programu dostali všichni zájemci možnost si nabízený sortiment osobně prohlédnout, individuálně se informovat a nechat si poradit, která pomůcka z velké nabídky je pro ně ta nejvhodnější. Největší zájem vzbudila světelná signalizace domovního zvonku a také nabídka vibračních budíků. Zvyšování informovanosti sluchově postižené i zdravé veřejnosti představuje jedno z hlavních poslání Poradenského centra pro neslyšící a nedoslýchavé v Kroměříži. Pozvánky na podobně zaměřené přednášky a prezentace velmi vítáme, ale také je aktivně vyhledáváme a plánujeme. V roce 2008 se takto zaměřené přednášky a předváděcí akce uskutečnily nejen v Kroměříži a okolí, ale např. i v Uherském Hradišti, Přerově a Prostějově. Jsme upřímně rádi, že se naše služby setkávají se stále rostoucím zájmem široké veřejnosti a velmi si toho vážíme. Je to pro nás signál, že jsme se vydali správným směrem, že naše práce přináší užitek a má smysl.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance