Přednáška o kompenzačních pomůckách pro členy Unie neslyšících Zlín

Zlínská organizace Unie neslyšících sdružuje mnoho členů, kterým celoročně nabízí nejrůznější kulturní, sportovní i vzdělávací programy. V rámci zajišťování těchto akcí požádala zástupkyně této organizace paní Monika Egyedova o spolupráci i naše Poradenské centrum. Podle požadavků jsme připravili přednášku na téma: Kompenzační pomůcky pro sluchově postižené napomáhající k odstraňování některých bariér. Zaplněný sál klubovny v Burešově dal tušit, že problematika kompenzace sluchových handicapů sluchově postižené opravdu zajímá. Přednášku jsme spojili s prezentací všech dostupných pomůcek v reálných podmínkách. V závěru programu dostali všichni zájemci možnost si nabízený sortiment osobně prohlédnout, individuálně se informovat a nechat si poradit, která pomůcka z velké nabídky je pro ně ta nejvhodnější. Největší zájem vzbudila světelná signalizace domovního zvonku a také nabídka vibračních budíků. Zvyšování informovanosti sluchově postižené i zdravé veřejnosti představuje jedno z hlavních poslání Poradenského centra pro neslyšící a nedoslýchavé v Kroměříži. Pozvánky na podobně zaměřené přednášky a prezentace velmi vítáme, ale také je aktivně vyhledáváme a plánujeme. V roce 2008 se takto zaměřené přednášky a předváděcí akce uskutečnily nejen v Kroměříži a okolí, ale např. i v Uherském Hradišti, Přerově a Prostějově. Jsme upřímně rádi, že se naše služby setkávají se stále rostoucím zájmem široké veřejnosti a velmi si toho vážíme. Je to pro nás signál, že jsme se vydali správným směrem, že naše práce přináší užitek a má smysl.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance