Prevence kriminality aneb jak se chovat v nebezpečných situacích?

Zveme Vás na pokračování úspěšné přednášky!


22.10.2013 od 15:15 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře administrativní budovy na ulici Zašovská ve Valašském Meziříčí

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance