Pořádáme kurz znakového jazyka pro začátečníky

Kurz v rozsahu 50 vyučovacích hodin povede zkušená lektorka a tlumočnice paní Bc. Monika Augustinová


Přihlásit se můžete do konce října!

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance