Přednáška Městské policie Uh. Hradiště na téma PREVENCE KRIMINALITY A DOMÁCÍ NÁSILÍ

Zveme Vás na přednášku Městské policie Uherské Hradiště na téma prevence kriminality, domácí násilí a vynucená sociální izolace.


7.11.2013 od 13.30 hodin ve velké zasedací místnosti (1. patro) v budově na Palackého náměstí 293 v Uherském Hradišti


Těšíme se na Vás

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance