Exkurze účastníků kurzu pro pracovníky v soc. službách - 29.11.2018 v Kroměříži

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance