Info

PomozteNámVyhrávat.cz PomozteNámVyhrávat.cz VzdělávejSe.eu KupSiPomucku.cz Půjčovna kompenzačních pomůcek Zahrada neslýchaná Týden sluchově postižených Akce Týdne Mapa klientů
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Pomáháme lépe slyšet

Akce

Akce

Stalo se nejen v Kroměříži

Důležité odkazy

Důležité odkazy

Může se Vám také hodit

Fotogalerie

Fotogalerie

Činnost v obrazech

Založení O.P.S. v datech 2011 - 2013 Sociální partnerství

Vážení spoluobčané,

Poradenské centrum

jako na celém světě, i v našem regionu žijí lidé, kteří se pro svůj handicap necítí být dostatečně platnými členy společnosti. Mezi ně patří i sluchově postižení občané, jimž nebyla dopřána smyslová funkce pro ostatní tak samozřejmá.

Lidé s poruchou sluchu trpí kromě zdravotních často i psychickými problémy zaviněnými jejich indispozicí. Aby se přesto cítili lépe v soukromém životě a mohli se snadněji uplatnit ve společnosti, je třeba hledat způsob a možnosti, jak jim pomoci.

K tomuto účelu slouží Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.

Poradenské centrum

Naším cílem je prospívat zejména neslyšícím a nedoslýchavým, ale také rodinným příslušníkům i přátelům a poskytovat kontakty na odborné služby v oblasti technické, foniatrické, logopedické, psychologické, sociální a pracovně právní.

Naše služby je možné využít nejen v Kroměříži, ale také v pobočkách v Uherském Hradišti a Valašském Meziříčí.

Pevně věříme, že si Poradenské centrum získá Vaši přízeň v boji se sluchovým handicapem.

Těšíme se na Vaší návštěvu.

Poradenské centrum
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance