Info

Vážení spoluobčané,

Poradenské centrum

jako na celém světě, i v našem regionu žijí lidé, kteří se pro svůj handicap necítí být dostatečně platnými členy společnosti. Mezi ně patří i sluchově postižení občané, jimž nebyla dopřána smyslová funkce pro ostatní tak samozřejmá.

Lidé s poruchou sluchu trpí kromě zdravotních často i psychickými problémy zaviněnými jejich indispozicí. Aby se přesto cítili lépe v soukromém životě a mohli se snadněji uplatnit ve společnosti, je třeba hledat způsob a možnosti, jak jim pomoci.

K tomuto účelu slouží Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.

Poradenské centrum

Naším cílem je prospívat zejména neslyšícím a nedoslýchavým, ale také rodinným příslušníkům i přátelům a poskytovat kontakty na odborné služby v oblasti technické, foniatrické, logopedické, psychologické, sociální a pracovně právní.

Naše služby je možné využít nejen v Kroměříži, ale také v pobočkách v Uherském Hradišti a Valašském Meziříčí.

Pevně věříme, že si Poradenské centrum získá Vaši přízeň v boji se sluchovým handicapem.

Těšíme se na Vaší návštěvu.

Poradenské centrum
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance