Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby jsou tradičně nezbytnou a velmi oblíbenou součastí služeb nabízených Poradenských centrem. Jsou poskytovány převážně v sídle Poradenského centra, v pronajatých prostorách (např. tělocvična, venkovní sportoviště, přednáškový sál) nebo pobytově v případě pořádání zájezdu nebo rekondičního pobytu. Za účelem zkvalitňování těchto služeb Poradenského centrum navázalo spolupráci se Střední zdravotnickou školou Kroměříž, Městským úřadem v Kroměříži a s Knihovnou Kroměřížska a dalšími institucemi. Uskutečňování jednotlivých činností probíhá podle ročního rámcového plánu, který je podle aktuální situace a zájmu uživatelů konkretizován na každé pololetí.

Tato sociální služba je poskytována za finanční podpory Zlínského kraje.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.

Velehradská 625, Kroměříž 767 01

Pondělí 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 08:00 - 12:00 (terénní služba) 13:00 - 17:00 (terénní služba)
Středa 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 12:00 (terénní služba) 13:00 - 17:00 (terénní služba)
Pátek 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.
Pobočka Valašské Meziříčí

Zašovská č.p. 784, Valašské Meziříčí 757 01

Pondělí 13:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 12:00
Středa 13:00 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 12:00
Pátek 13:00 - 17:00

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.
Pobočka Uherské Hradiště

Palackého nám. 293, Uherské Hradiště 686 01

Pondělí
Úterý 13:00 - 17:00
Středa
Čtvrtek 13:00 - 17:00
Pátek

Zaměřujeme se na organizování následujících aktivit:

  • sportovní aktivity (jarní a podzimní sportovní dny, turistické výlety, kuželky, elektronické šipky, stolní tenis, turnaj v minikopané, turnaj ve volejbalu)
  • kulturní a společenské ativity (Miss neslyšících ČR, výstavy, Den matek, oslavy Dne neslyšících, besedy, vánoční posezení)
  • vzdělávací aktivity (přednášky, školení první pomoci, časopisy pro sluchově postižené, internet a aktivity podporující využívání moderních informačních technologií). V našem centru mohou zájemci o informace bezplatně využít počítač připojený k vysokorychlostnímu internetu. Tato aktivita je součástí projektu „Rozvoj informačně-komunikačních technologií v Kroměříži II“, který finančně podpořila Evropská unie, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a město Kroměříž.

Uskutečnění každé aktivity je závislé na zájmu klientů. Sociálně terapeutické činnosti doplňují a navazují na předchozí činnosti. Jsou také dlouhodobě plánovány. Patří sem např. vydávání informativních karet Jsem neslyšící (podpora sociálního začleňování sluchově postižených osob) a organizování aktivit na podporu navazování nových kontaktů jak mezi sluchově postiženými v rámci celé ČR, tak mezi zdravou populací a sluchově postiženými. Začleňovat neslyšící do populace slyšících se nám nejvíce daří ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou, se kterou se připravujeme společné sportovní, kulturní i vzdělávací aktivity. Rádi bychom v následujícím období více rozvinuli spolupráci a družby s jinými Poradenskými centry pro neslyšící a nedoslýchavé s cílem vzájemného poznávání a předávání dobrých zkušeností.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance