PomozteNámVyhrávat.cz PomozteNámVyhrávat.cz VzdělávejSe.eu KupSiPomucku.cz Půjčovna kompenzačních pomůcek Zahrada neslýchaná Týden sluchově postižených Akce Týdne Mapa klientů
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Pomáháme lépe slyšet

Akce

Akce

Stalo se nejen v Kroměříži

Důležité odkazy

Důležité odkazy

Může se Vám také hodit

Fotogalerie

Fotogalerie

Činnost v obrazech

Založení O.P.S. v datech 2011 - 2013 Sociální partnerství

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby jsou tradičně nezbytnou a velmi oblíbenou součastí služeb nabízených Poradenských centrem. Jsou poskytovány převážně v sídle Poradenského centra, v pronajatých prostorách (např. tělocvična, venkovní sportoviště, přednáškový sál) nebo pobytově v případě pořádání zájezdu nebo rekondičního pobytu. Za účelem zkvalitňování těchto služeb Poradenského centrum navázalo spolupráci se Střední zdravotnickou školou Kroměříž, Městským úřadem v Kroměříži a s Knihovnou Kroměřížska a dalšími institucemi. Uskutečňování jednotlivých činností probíhá podle ročního rámcového plánu, který je podle aktuální situace a zájmu uživatelů konkretizován na každé pololetí.

Tato sociální služba je poskytována za finanční podpory Zlínského kraje.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.

Velehradská 625, Kroměříž 767 01

Pondělí 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 08:00 - 12:00 (terénní služba) 13:00 - 17:00 (terénní služba)
Středa 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 12:00 (terénní služba) 13:00 - 17:00 (terénní služba)
Pátek 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.
Pobočka Valašské Meziříčí

Zašovská č.p. 784, Valašské Meziříčí 757 01

Pondělí 13:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 12:00
Středa 13:00 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 12:00
Pátek 13:00 - 17:00

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.
Pobočka Uherské Hradiště

Palackého nám. 293, Uherské Hradiště 686 01

Pondělí
Úterý 13:00 - 17:00
Středa
Čtvrtek 13:00 - 17:00
Pátek

Zaměřujeme se na organizování následujících aktivit:

  • sportovní aktivity (jarní a podzimní sportovní dny, turistické výlety, kuželky, elektronické šipky, stolní tenis, turnaj v minikopané, turnaj ve volejbalu)
  • kulturní a společenské ativity (Miss neslyšících ČR, výstavy, Den matek, oslavy Dne neslyšících, besedy, vánoční posezení)
  • vzdělávací aktivity (přednášky, školení první pomoci, časopisy pro sluchově postižené, internet a aktivity podporující využívání moderních informačních technologií). V našem centru mohou zájemci o informace bezplatně využít počítač připojený k vysokorychlostnímu internetu. Tato aktivita je součástí projektu „Rozvoj informačně-komunikačních technologií v Kroměříži II“, který finančně podpořila Evropská unie, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a město Kroměříž.

Uskutečnění každé aktivity je závislé na zájmu klientů. Sociálně terapeutické činnosti doplňují a navazují na předchozí činnosti. Jsou také dlouhodobě plánovány. Patří sem např. vydávání informativních karet Jsem neslyšící (podpora sociálního začleňování sluchově postižených osob) a organizování aktivit na podporu navazování nových kontaktů jak mezi sluchově postiženými v rámci celé ČR, tak mezi zdravou populací a sluchově postiženými. Začleňovat neslyšící do populace slyšících se nám nejvíce daří ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou, se kterou se připravujeme společné sportovní, kulturní i vzdělávací aktivity. Rádi bychom v následujícím období více rozvinuli spolupráci a družby s jinými Poradenskými centry pro neslyšící a nedoslýchavé s cílem vzájemného poznávání a předávání dobrých zkušeností.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance