PomozteNámVyhrávat.cz PomozteNámVyhrávat.cz VzdělávejSe.eu KupSiPomucku.cz Půjčovna kompenzačních pomůcek Zahrada neslýchaná Týden sluchově postižených Akce Týdne Mapa klientů
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Pomáháme lépe slyšet

Akce

Akce

Stalo se nejen v Kroměříži

Důležité odkazy

Důležité odkazy

Může se Vám také hodit

Fotogalerie

Fotogalerie

Činnost v obrazech

Založení O.P.S. v datech 2011 - 2013 Sociální partnerství

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby realizujeme pro klienty nepřetržitě, a to na základě objednávky. Zájemce o tlumočnickou službu zadá svůj požadavek pracovníkovi Poradenského centra osobně, písemně, formou SMS, faxem nebo e-mailem. V souladu s požadovky (místo, čas, účel) je následně zajištěna účast tlumočníka znakového jazyka. Kontakt na tlumočníky je zveřejněn v prostorách Poradenského centra. V naléhavých připadech lze službu zprostředkovat i přímým kontaktováním tlumočníka. Tlumočnické služby jsou obvykle poskytovány mimo prostory Poradenského centra, ale pokud se v centru konají společneské akce, přednášky nebo schůze, vždy je přítomen tlumočník.

Pro zájemce z řad veřejnosti organizujeme kurzy znakového jazyka.

Tato sociální služba je poskytována za finanční podpory Zlínského kraje.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.

Velehradská 625, Kroměříž 767 01

Pondělí 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 (terénní služba)
Úterý 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 (terénní služba)
Středa 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 (terénní služba)
Čtvrtek 08:00 - 12:00 14:00 - 17:00 (terénní služba)
Pátek 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 (terénní služba)

Tlumočnice znakového jazyka: Mgr. et Mgr. Monika Augustinová
Simultánní přepis mluvené řeči: Tomáš Křenek

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.
Pobočka Valašské Meziříčí

Zašovská č.p. 784, Valašské Meziříčí 757 01

Pondělí 08:00 - 12:00 (terénní služba)
Úterý 13:00 - 17:00 (terénní služba)
Středa 08:00 - 12:00 (terénní služba)
Čtvrtek 13:00 - 17:00 (terénní služba)
Pátek 08:00 - 12:00 (terénní služba)

Tlumočnice znakového jazyka: Marta Dammová
Simultánní přepis mluvené řeči: Tomáš Křenek

Etický kodex tlumočníků znakového jazyka

Etický kodex určuje základní povinnosti a práva tlumočníka znakové řeči při výkonu a v souvislosti s výkonem tlumočnické profese.

 1. Tlumočník je mostem mezi neslyšícím a dalším účastníkem komunikace který neovládá komunikační způsoby neslyšících. Tlumočí věrně, nemění význam ani obsah sdělení. Tlumočník vytváří podmínky, aby účastníci rozhovoru měli pocit, že nehovoří s tlumočníkem, ale spolu.
 2. Tlumočník respektuje nezávislost klienta , následuje způsob komunikace, kterému neslyšící klient dává přednost.
 3. Tlumočník přijímá zásadně jen takové závazky, které odpovídají jeho schopnostem a kvalifikaci.
 4. Nese plnou odpovědnost za kvalitu své práce. Pokud tlumočník zjistí, že komunikace s daným neslyšícím klientem je nad jeho možnosti nebo schopnosti, tlumočení odmítne.
 5. Tlumočník přizpůsobuje své chování a oděv přiměřeně situaci, v jejímž rámci tlumočí.
 6. Tlumočník je za každých okolností vázán mlčenlivostí, která se týká jak obsahu tlumočení, tak osobních dat klienta a veškerých informací o něm.
 7. Tlumočník neodmítne klienta pro jeho národnost, rasu, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň a pověst.
 8. Tlumočník má právo odmítnout výkon své profese z důvodů špatných pracovních podmínek nebo v případě, že by nedokázal být neutrální vůči tlumočenému sdělení a poškodil tak klienta, svou osobu nebo profesi.
 9. Tlumočník sleduje vývoj své profese a její náplň u nás i ve světě, učí se znát kulturu neslyšících , doplňuje své vědomosti a cíleně zvyšuje svou profesionální úroveň.
 10. Tlumočník ctí svou profesi, usiluje soustavně o spolupráci s ostatními tlumočníky při prosazování a obhajobě společných profesních zájmů.
 11. Tlumočník za svou profesionální práci vyžaduje finanční kompenzaci.
 12. Tlumočník se při výkonu své profese řídí platnými zákony a předpisy, zná etický kodex a dodržuje ho.
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance