Důležité odkazy

Důležité odkazy pro naše centrum a klienty

Městské úřady

Instituce

Firmy

  • Anticer s.r.o.
    Dodavatel kompenzačních pomůcek pro neslyšící a nedoslýchavé.

Další zajímavé odkazy

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance