Neslýchaně zábavné večery

Jejich posláním je nabídnout skvělý a nevšední večer plný „neslýchané“ zábavy určené opravdu každému, kdo projeví zájem. Tímto způsobem chceme veřejnost seznamovat s životem osob se sluchovým postižením, s jejich znevýhodněním i údělem denně překonávat překážky, s nimiž se ostatní lidé bez sluchového handicapu nepotýkají, ani o nich nevědí. Současnost v kulturní oblasti s takovým typem znevýhodnění návštěvníků většinou nepočítá, což bohužel vede k vydělování sluchově postižených (tedy i jejich partnerů a blízkých) z většinového společenského a kulturního života.

Neslýchaně zábavné večery jsou opravdu výjimečné a jedinečné zároveň. Přispívá k tomu jednak jejich bezbariérovost pro sluchově postižené (tlumočení do znakového jazyka, simultánní přepis mluveného slova) a současně také propojení s účastí zdravé veřejnosti. Umělecké tlumočení písní do znakového jazyka je silným zážitkem pro každého z přítomných bez ohledu na to, zda slyší či nikoliv.

Máme za sebou již pět ročníků Neslýchaně zábavných večerů, a jak jsme se mohli vždy po jejich ukončení přesvědčit, jsou pro sluchově postižené i zdravou veřejnost velkým přínosem a nezapomenutelným zážitkem.

6. ročník Neslýchaně zábavného večera se uskuteční v pátek 24.9.2021 a opět pro Vás připravujeme zajímavý program!

Ročník 2020

Neslýchaně zábavný večer 2020 - plakát Více

Ročník 2019

Neslýchaně zábavný večer 2019 - plakát Více

Ročník 2018

Neslýchaně zábavný večer 2018 - plakát Více

Ročník 2017

Neslýchaně zábavný večer 2017 - plakát Více

Ročník 2016

Neslýchaně zábavný večer 2016 - plakát Více

Jiné kulturní akce

Eva Pilarová a hosté - plakát Více
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance