Přehled klientů poradenských center

Přinášíme Vám přehled klientů, kteří využívají služby některé ze tří poboček poradenského centra. K vytvoření této mapy nás vedlo zejména plánování sociálních služeb ve městech Kroměříž, Uherské Hradiště a Valašské Meziříčí. V interaktivní mapě Zlínského kraje jsou označena místa (města, obce a vesnice) a počet klientů z nich. Z těchto údajů je patrné, že činnost poradenských center pokrývá značnou část Zlínského kraje a zasahuje také do krajů okolních. Jsme velmi rádi, že jsou naše služby tak žádané a troufáme si tvrdit, že i potřebné.

Uvedené údaje budeme samozřejmě pravidelně aktualizovat


Po najetí na bod se zobrazí informace o místě a počtu klientů.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance