Vážení přátelé,

v poslední době se na nás obrací stále více osob s otázkou „Co je u Vás nového?“. V následujícím článku Vám předkládáme podrobný sled nejdůležitějších událostí, které popisují vznik Poradenského centra pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. a jeho poboček ve Valašském Meziříčí a Uherském Hradišti.

Upozornění: události jsou nově řazeny od nejnovější po nejstarší. 

 

28.1.2014

Dnes byly na webových stránkách MPSV zveřejněny výsledky dotačního řízení pro rok 2014! Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. bylo pro letošní rok podpořeno částkou 1464000,- Kč (souhrnná částka na všechny tři druhy sociálních služeb). Velmi si této podpory vážíme!

Tabulku „A“ s výsledky dotačního řízení najdete zde: http://www.mpsv.cz/cs/17132


Leden 2014

Loňský rok byl pro nás všechny velmi náročný. Jsme rádi, že jsme všechny problémy zvládli a dokázali jsme nejen sobě, že jsme opravdový TÝM, který se dokáže v těžkých chvílích semknout a drží při sobě.  Věříme, že letošní rok, který je zároveň rokem jubilejním, bude pro naše zaměstnance i klienty rokem klidnějším.

 

29.11.2013

V pátek 29.11.2013 jsme se ve Valašském Meziříčí zúčastnili akce Den zdraví. Řada návštěvníků naší prezentace se na nás obracela s dotazem týkající se poradenského centra SNN v ČR, které sídlí na adrese J.K.Tyla 418 ve Valašském Meziříčí.  Z mnoha tvrzení se ukázala skutečnost, že toto centrum je již nejméně od září (dle některých dokonce ještě déle) tohoto roku „dočasně uzavřeno“ (Víz odkaz s fotografiemi pod textem). Mrzí nás, jak dopadlo kdysi oblíbené centrum pro sluchově postižené. Zvláště když si vzpomeneme na vynaloženou práci a úsilí, které doprovázelo otevření centra v roce 2008. Nepovedenou transformací vše spadlo „do klína“ SNN v ČR a opravdu nechápeme, proč muselo dojít k tomuto „dočasnému“ uzavření. Dle rejstříku jsou sociální služby ve Valašském Meziříčí řádně registrovány a PC SNN v ČR pro letošek disponuje také dotací na poskytování sociálních služeb…  Nespokojeným klientům jsme nabídli služby našeho centra, které sídlí na ulici Zašovská a věříme, že si k nám cestu najdou a budou moci využít tolik potřebné služby.

Nepříjemná chuť ale zůstává…Nedokážeme pochopit, jaká síla vede zástupce SNN v ČR k žalobě o vydání majetku, když na případu centra ve Valašském Meziříčí jasně ukazují, jak jim na poskytování služeb záleží…

http://www.chcislyset.cz/akce.php?id=104

 

Listopad 2013

Již dříve jsme Vás informovali o žalobě, kterou na nás podalo vedení SNN v ČR. Pražské ústředí nás obvinilo z rozkradení JEJICH majetku a požaduje, aby jim byl veškerý hmotný majetek vrácen. Chápeme, že naše reprezentativní vybavení kanceláře a klubovny by se leckomu velmi hodilo, ale rozhodně se nevzdáváme! Okresním soudem Kroměříž jsme byli vyzváni k předložení vyjádření, což jsme také ve spolupráci s právním zástupcem JUDr. Lenkou Deverovou učinili. Nyní čekáme na další kroky a věříme, že spravedlnost zvítězí nad touto obyčejnou touhou po majetku.

Velmi si vážíme podpory, které se nám dostává nejen od našich klientů, ale také od dalších osobností z celé ČR. Budeme Vás i nadále informovat o aktuálních informacích a nových skutečnostech v tomto sporu.

P.S. Text vyjádření k žalobě Vám zde přineseme hned, jak to jen bude možné. Neradi bychom nyní jakkoli ovlivnily další události. 

 

Září - říjen 2013

Situace v poradenském centru se stabilizovala. Konečně máme tolik potřebný klid pro práci v zájmu sluchově postižených. V těchto měsících realizujeme řadu zajímavých aktivit. Za všechny uvádíme např. Týden sluchově postižených ve Zlínském kraji nebo sérii přednášek o prevenci kriminality.

Pořádané akce najdete zde: http://www.chcislyset.cz/akce.php

Fotogalerie najdete zde: http://www.chcislyset.cz/fotogalerie.php

 

Srpen 2013

Byla provedena úprava registrace sociálních služeb, které poskytujeme v Uherském Hradišti a to z důvodu naplnění podmínek, které jsme uvedli v předložené nabídce (viz předchozí zápis).

 

2.8.2013

Pobočka poradenského centra v Uherském Hradišti je zařazena do Akčního plánu 2014!

Dnes bylo Zlínským krajem vyhlášeno výsledné hodnocení nabídek doručených k Výzvě č. 1/2013 na poskytování sociální služby v návaznosti na Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2014. Mezi vybranými poskytovateli sociálních služeb je i pobočka poradenského centra v Uherském Hradišti!

Více informací zde:

http://www.kr-zlinsky.cz/oznameni-vysledku-vyzvy-c-1-2013-k-predkladani-nabidek-na-poskytovani-socialni-sluzby-dale-jen-vyzva-v-navaznosti-na-akcni-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-ve-zlinskem-kraji-cl-2541.html

 

Červenec 2013

V minulých týdnech jsme Vás informovali o zařazení Poradenského centra pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji.

Veškeré informace najdete zde: http://www.kr-zlinsky.cz/akcni-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-ve-zlinskem-kraji-pro-rok-2014-cl-2416.html

Po zveřejnění Akčního plánu  na stránkách Zlínského kraje se nás klienti dotazovali ,  proč zde nejsou  zařazeny také služby poskytované v Uherském Hradišti. V současné době není v Akčním plánu podpořena žádná organizace, která by služby pro sluchově postižené na území Uherského Hradiště zajišťovala. Krajský úřad Zlínského kraje vyhlásil výzvu, na základě které bylo možné podávat nabídky k poskytování služeb pro sluchově postižené v Uherském Hradišti. Do této soutěže jsme se samozřejmě přihlásili (uzávěrka přihlášek je právě dnes tj. 19.7.2013) a náš záměr podpořilo i vedení města Uherského Hradiště, za což  samozřejmě moc děkujeme. Výsledky této výzvy budou známé 5.8.2013 a vybraný poskytovatel bude zařazen do sítě podporovaných sociálních služeb. Věříme, že nám bude i nadále umožněno poskytovat kvalitní sociální služby pro naše klienty v Uherském Hradišti a okolí. 

 

27.6.2013

Přinášíme Vám zde otevřený dopis zastupitele Zlínského kraje pana Bc. Michala Kostky. Sdílíme s panem Kostkou názor, že spor, který je veden mezi námi a SNN v ČR poškozuje sluchově postižené. Naší jedinou snahou bylo vždy pomáhat právě těmto osobám a právě tomuto poslání jsme zasvětili podstatnou část svého života. I nyní, kdy je situace mnohdy velmi „vyostřená“ se především snažíme myslet na naše klienty a jejich potřeby.

Dopis najdete zde: http://www.chcislyset.cz/akce.php?id=72


26.6.2013

Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém zasedání, které se konalo ve středu 26.6.2013 schválilo Akční plán sociálních služeb pro rok 2014! V přílohách dokumentu je seznam organizací poskytující sociální služby, které jsou ve Zlínském kraji označeny jako potřebné a budou zařazeny do financování v rámci dotačního systému. Mezi podpořenými službami je také Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.!

Je to velké ocenění naší práce. Poradenské centrum DĚKUJE všem Zastupitelům Zlínského kraje, zastupitelům a radním města Kroměříže, Uherského Hradiště a Valašského Meziříčí.

Velké poděkovaní však patří zejména starostce města Kroměříže Mgr. Daniele Hebnarové, radní města Kroměříž MUDr. Jarmile Číhalové a koordinátorce plánování sociálních služeb ORP Kroměříž Ing. Libuši Spáčilové. 

Děkujeme za podporu námi poskytovaných služeb a také za to, že jste vždy stály při nás. Děkujeme za to, že jste.

 

Červen 2013

Pracovníci naší pobočky v Uherském Hradišti se v poslední době dosti často setkávají s dotazem, kdy že se bude naše pobočka stěhovat z Uherského Hradiště na Velehrad. Dle sdělení některých jde o zaručené informace, které jsou uveřejněny na internetu. Jelikož cítíme potřebu se k celé situaci tzv. postavit čelem, uvádíme: naše poradenské centrum pro sluchově postižené se na žádný Velehrad nestěhuje!!!

Nedalo nám to a zkusili jsme po „zaručených informacích“ pátrat. Po krátkém hledání jsme na internetu objevili pouze níže uvedený odkaz, který však s naším poradenským centrem nemá nic společného. Z odkazu je patrné, že v obci Velehrad vzniká nové poradenské centrum SNN v ČR, které dříve působilo také v Uherském Hradišti.

Rádi bychom tímto uklidnili své klienty a oznámili jim, že se Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. – pobočka Uherské Hradiště se rozhodně nikam nestěhuje!!!

Pro své klienty připravujeme naopak v současnosti zajímavý terénní projekt, kterému jsme dali prozatím pracovní název „O krok blíže k Vám“. Jeho realizací se budeme snažit nabídnout kvalitní služby širšímu okruhu obyvatel a to nejen na Slovácku.  

Odkaz zde:

http://prace.kurzy.cz/urad-prace/nabidka-prace/ostatni-pracovnici-osobni-pece-ve-zdravotni-velehrad-157f34fd9.html

 

Květen 2013

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. je aktivně zapojeno do komunitního plánování sociálních služeb a to ve všech třech městech, kde se nacházejí naše pobočky! Velmi si vážíme toho, že se můžeme v Kroměříži, Uherském Hradišti i Valašském Meziříčí podílet na tomto procesu.


17.5.2013

Další skvělá zpráva! Pobočka poradenského centra v Uherském Hradišti je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb! K sociálně aktivizačním službám pro seniory a zdravotně postižené přibude nově i odborné sociální poradenství.

Podrobnosti Vám přineseme během příštího týdne.


10.5.2013

Skvělá zpráva!

Z dostupných zdrojů víme, že Krajský úřad Zlínského kraje podpořil v rámci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2014 financování služeb Poradenského centra pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.

Věříme, že je to další krok ke stabilizaci situace, která povede ke zkvalitnění služeb pro sluchově postižené.

 

3.5.2013

Poradenské centrum pro sluchově postižené v Uherském Hradišti se od 1.5.2013 vrací do svých původních prostor v přízemí budovy na Palackého nám. 293!

Děkujeme Městskému úřadu v Uherském Hradišti za podporu a pomoc.

Na své první klienty si musí poradenské centrum ještě chvíli počkat. Přivitá je ale novotou vonící a prozářená kancelář.

Přesvědčit se můžete sami zde: http://www.chcislyset.cz/fotogalerie.php?album=47

 

23.4.2013

Dostal se k nám zajímavý e-mail, který si můžete v plném znění přečíst zde:

Vážení přátelé, 

tak jsem jen tak pro zajímavost zabrouzdal na netu a nestačil jsem se divit. 
Na Sjezdu jsme si zvolili dobře. Máme velmi pracovitou nejen prezidentku, ale i ředitelku, jak je vidět, kde všude dělá vedoucí. 

http://iregistr.mpsv.cz/poskytovatel/vypis/513

A to ještě bude jezdit jednou týdně do Kroměříže, Uherského Hradiště a Valmezu na poskytování odborného sociálního poradenství. A možná i jinam.... Jak je vidět, je na tom Svaz finančně velmi dobře, když si může dovolit cestovat každý týden přes celou republiku.

Tak jí popřejme hodně úspěchů a trpělivosti s námi "kmány".

Všem hezký večer, Vláďa

 

19.4.2013

Byla podána žádost o rozšíření registrace poskytovatele sociálních služeb na místo poskytování v Uherském Hradišti. Sluchově postižení klienti nejen z tohoto města se tedy již brzy dočkají nabídky služeb v takovém rozsahu, na který byli léta zvyklí. 

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

 

12.4.2013

Nedávno jsme Vás informovali, že vedení SNN v ČR založilo na portálu www.neslysici.cz diskuzi s názvem "Pozor na falešného poskytovatele sociálních služeb". V této diskuzi nás SNN v ČR obvinilo mimo jiné z toho, že jsme uváděli sluchově postižené v omyl tvrzením, že jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Tohle tvrzení se samozřejmě nezakládalo na pravdě, což jsme uvedli také v samotné diskuzi.

Registrovaným poskytovatelem sociálních služeb je Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. od 1.4.2013. Zápisem našeho centra do registru poskytovatelů soc. služeb došlo k velice zajímavé situaci, kdy na jedné adrese sídlí dva subjekty. SNN v ČR Poradenské centrum Kroměříž vedené ředitelkou Mgr. Šárkou Prokopiusovou (mimochodem také současnou prezidentkou SNN v ČR), které je již od 1.3.2013 (tedy více jak měsíc) na jiné adrese (nám. Míru 1551, Kroměříž) má v registraci stále uvedenou adresu Velehradská 625, Kroměříž.

Přesvědčit se můžete sami zde: http://iregistr.mpsv.cz/sluzba/rozsirenevyhledavanisluzby?SI=&RP=&ZN=&KKS=&OKS=&O=&U=&PN=&PIC=71194100&IsSearching=True&ShowResults=False&PageSize=&Page=

Poznámka: údaje v registru poskytovatelů sociálních služeb byly opraveny ve čtvrtek 18.4.2013. Na nově upravenou registraci SNN v ČR Poradenské centrum Kroměříž se můžete podívat přes výše uvedený odkaz. 

Před cca 14 dny jsme požádali SNN v ČR Poradenské centrum Kroměříž o nápravu, protože zde jde opravdu o uvádění v omyl. Do dnešního dne (pátek 12.4.2013) je chyba stále neopravena. Vedení SNN v ČR Poradenské centrum Kroměříž nám začátkem dubna vzkázalo, že se jedná o pochybení jiných (MPSV, KÚ Zlínského kraje..), a že ze strany SNN v ČR Poradenské centrum Kroměříž mají samozřejmě vše v pořádku změněno již od 1.3.2013. Pokud by toto byla pravda, jak je možné, že v současnosti SNN v ČR Poradenské centrum Kroměříž uvádí jako sídlo centra adresu Velehradská 625 a to i na oficiálních dokumentech? Proč není adresa upravena alespoň na oficiálních stránkách SNN v ČR?

Odkaz zde http://www.snncr.cz/index.php?id=16

Poznámka: na oficiálních stránkách SNN v ČR (www.snncr.cz) byla adresa opravena během dnešního (pátek 12.4.2013) odpoledne...

Nezbývá nám než si vypůjčit slova druhých a napsat: "Pozor na falešného poskytovatele sociálních služeb"

 

2.4.2013 

A je to tady! Předchozím příspěvkem jsme ono rozhodnutí zřejmě přivolali. 

Rada města Uherské Hradiště na svém zasedání dne 26.3.2013 projednala a schválila pronájem nebytových prostor v budově na Palackého nám. 293. Dobrá zpráva pro všechny klienty z Uherského Hradiště a okolí. Poradenské centrum se tedy i zde vrací do původních prostor, kde léta poskytovalo své služby.

Děkujeme městu Uherské Hradiště, které se za nás stejně jako město Kroměříž postavilo a jasně tak ukázalo, koho podporuje.

 

1.4.2013

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž,o.p.s. a pobočka ve Valašském Meziříčí jsou registrovaným poskytovatelem sociálních služeb!

Obě centra mají zaregistrované: 

Odborné sociální poradenství (identifikátor služby: 2817963)

Tlumočnické služby (identifikátor služby: 8909109)

Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené (identifikátor služby: 9467918)

V Uherském Hradišti budou sociální služby zaregistrovány v nejbližší době - čekáme na rozhodnutí Rady města UH ve věci nájemní smlouvy na prostory původního poradenského centra.  

 

Registraci si můžete otevřít přes tento odkaz: http://iregistr.mpsv.cz/sluzba/rozsirenevyhledavanisluzby (do políčka "Identifikátor služby" stačí vložit čísla služeb)

 

Konec března 2013

Dostalo se k nám zajímavé video:

http://www.youtube.com/watch?v=87UfrAul2Ec&feature=youtu.be 

Jde o PEVNONEWS, které natáčí organizace Pevnost - České centrum znakového jazyka, o.s. Toto video obsahuje aktuality z březnového zasedání organizace ASNEP (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel).

Začátek videa je věnován zakládání Obecně prospěšných společností. Jednoduše řečeno zakladatelem O.P.S. nemůže být samotná organizace, která se na ní transformuje. Ve videu je uvedeno, že zakladatelem budou muset být tedy pouze FYZICKÉ OSOBY z řad organizace (dlouholetí členové, vedoucí apod.).

Pokud se budou O.P.S. zakládat podle tohoto scénáře, tak dojde i u SNN v ČR k situaci, která nám byla nejvíce vytýkána - organizaci založí soukromé osoby.   


13.3.2013

Odeslali jsme žádost o přijetí do organizace ASNEP (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel).

O výsledku Vás budeme informovat.

 

Březen 2013

Vracíme se domů! Od 1. března  2013 najdete poradenské centrum opět ve svých původních prostorách. Díky naší předvídavosti a také díky okamžité pomoci Městské policie Kroměříž jsme se nevraceli do „vybílené“ kanceláře, avšak nepříjemné vzpomínky na události minulých týdnů přetrvávají.

Naši klienti se na nás obracejí s žádostí o radu, jak postupovat aby  ze strany SNN nedocházelo k dalšímu zneužívání citlivých údajů - tyto pracovníci PC SNN získali násilným vypáčením uzamčené kartotéky, kde byla všechna data uložena. Po dohodě s advokátem bylo nalezeno řešení – písemné oznámení, že si daný klient již dále nepřeje, aby PC SNN nadále uchovávalo jeho osobní údaje. Do dnešního dne toto oznámení odeslalo cca 50 osob.

V březnu se také (se zpožděním) dozvídáme o spontánní akci našich klientů, kteří sepsali PETICI na podporu Poradenského centra pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., kterou následně odevzdali příslušným úřadům.  Od realizátorů akce víme, že petici podepsalo během poměrně krátké - desetidenní doby celkem 414 osob! Vážíme si jejich přízně a všem našim podporovatelům děkujeme!

Zřejmě ve snaze nás poškodit, zakládá vedení SNN v ČR diskuzi na portálu www.neslysici.cz s názvem "Pozor na falešného poskytovatele sociálních služeb". V této diskuzi je uvedeno mnoho mírně řečeno nepřesných informací.

Ostatně přesvědčit se můžete sami zde: http://www.neslysici.cz/diskuze/index.php?id=17117#17117  (odkaz je nutné okopírovat do internetového prohlížeče)

 

27. 2. 2013

Během dne se na nás obracela řada rozhořčených klientů a žádali vysvětlení, jak je možné, že SNN v ČR disponuje jejich osobními údaji. Je zjištěno, že pracovnice PC SNN rozeslali většině klientů dopis s informacemi o stěhování kanceláře na jinou adresu (konkurence se nebojíme takže v případě potřeby naleznete PC SNN od 1. 3. 2013 na adrese Náměstí Míru 1551, Kroměříž).
Klienti podepsali souhlas s převedením osobních údajů na OPS. Nyní se cítí být zcela oprávněně poškozeni.

 

Únor 2013

14. 2. 2013 se koná zasedání Rady města Kroměříže. Na jednání jsou pozváni zástupci O.P.S. paní Drahomíra Kunčarová spolu s Michalem Loučkou. Dostaví se také zástupci SNN v ČR pan Jaroslav Paur a Mgr. Šárka Prokopiusová. Rada města Kroměříže, která vyslechne obě zúčastněné strany, následně rozhodne, že prostory dostane k užívání od 1. 3. 2013 Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. Vše se tak pomalu vrací do stavu, v jakém po dlouhá léta dobře fungovalo. V tuto chvíli však víme, že ještě zdaleka nemáme vyhráno. 
V pátek 22. 2. 2013 jsme připomněli přítomné pracovnici PC SNN, že veškerý majetek je právně převeden na O.P.S., a nesmí s ním být manipulováno. Učinili jsme tak z obavy, že se SNN v ČR bude snažit odvézt majetek, který jim nepatří.


Naše obavy se ukázaly jako pravdivé.


Pod rouškou víkendu (a tím i předpokládaného klidu na „práci“) se v neděli 24. 2. 2013 v ranních hodinách objevili v Kroměříži zástupci SNN v ČR spolu s pracovnicemi poradenských center SNN z Kroměříže a ze Zlína (jaké překvapení?!) a také skupinka neslyšících pomocníků. Vidět viceprezidenta SNN v ČR v montérkách byl pro nás opravdový zážitek, a vše nasvědčovalo tomu, že se chystá neoprávněné stěhování. 
Přivolaná hlídka Městské policie Kroměříž a následně i Policie ČR byla po předložení všech dokumentů stejného názoru, a zástupcům SNN v ČR zakázala jakkoliv manipulovat s majetkem, který se nachází v kanceláři a klubovně centra. 


Na konci února byla také podána žádost o registraci poskytovatele sociálních služeb na KÚ Zlínského kraje.

 

Leden 2013

Poradenskému centru SNN nadále běží tříměsíční výpovědní lhůta z nájmu. O.P.S měla od 1. 1. 2013 začít poskytovat sociální služby, ovšem právě kvůli zásahu SNN v ČR a následným problémům s nájemní smlouvou v Kroměříži a Uherském Hradišti se nám služby nepodařilo včas zaregistrovat.
Město Kroměříž nám vychází vstříc a umožňuje nám od 1. 1. 2013 využívat místnost ve stejné budově jako sídlí původní centrum. Stejný případ je i v Uherském Hradišti, kde p. Marta Kováříková dostává od města k užívání prostory o 2. patra výše než je kancelář, kde bezmála 30 let bez povšimnutí SNN v ČR fungovala.

 

Prosinec 2012

Do poradenských center SNN v KM, VM a UH nastupuje nová zástupkyně ředitelky (nebo chcete-li pověřená osoba). Do konce roku zbývá pár dnů, blíží se klidné a pohodové vánoční svátky, ale třeba také konec smlouvy o výpůjčce, která umožňovala SNN v ČR užívat vybavení v poradenských centrech do     31. 12. 2012.  Od 1. 1. 2013 je veškeré hmotné vybavení majetkem O.P.S. Již zmíněná zástupkyně ředitelky má pověření snad na cokoliv, ovšem ve věci spojené s O.P.S a majetkem jednat údajně nesmí a odkazuje nás na vedení SNN v Praze,které nám však stroze vzkáže, že ověřené smlouvy o převodu odmítá akceptovat a zřejmě proto jsou pro jistotu vyměněny zámky od všech dveří kanceláří.

 

Listopad 2012

Na základě zjištěných skutečností reagovala na situaci Rada města Kroměříže a Poradenskému centru SNN sídlícím v kroměřížském centru a ukončila s řádnou 3 měsíční výpovědi nájemní smlouvu (platná od následujícího měsíce), která měla vypršet dne 28. 2. 2013. Ke stejnému kroku se odhodlalo i vedení města Uherského Hradiště. Obě města tak jasně ukázala, za kterou stranu se v tomhle sporu staví. 
Znechuceno situací je i město Valašské Meziříčí, které nám nakonec nabídlo pro O.P.S. jiné, vhodnější prostory, nedaleko autobusového nádraží.
Ve dnech 16. – 18. 11. 2012 se uskutečnil Sjezd SNN v ČR, kterého jsme se účastnili. Na sjezdu jsme přítomným delegátům přednesly stížnost na jednání zástupců SNN v ČR.

Poznámka:

Sjezd „zvolil“ za prezidenta SNN v ČR paní Mgr. Šárku Prokopiusovou, která neměla protikandidáta a končicí prezident p. Jaroslav Paur později převzal funkci ředitele sekretariátu (podobnost s hrou „škatulata hejbejte se“ je věříme čistě náhodná…) 

Dne 23.11.2012 SNN v ČR podalo trestní oznámení na p. Drahomíru Kunčarovou za údajnou likvidaci poradenských center v Kroměříži a Valašském Meziříčí. Trestním oznámením je vyhrožováno i p. Martě Kováříkové z Uherského Hradiště.

 

Říjen 2012

Byla sepsána Kroměřížská výzva, která vzbudila u veřejnosti velký ohlas. Dostává se nám značné podpory od jednotlivců a také organizací, které mnohdy patří pod SNN v ČR. Nové vedení PC SNN v Kroměříži, Valašském Meziříčí a Uherském Hradišti podalo žádost o dotace MPSV na rok 2013 a to přesto, že vědělo o tom, že všichni zaměstnanci k 31. 12. 2012 končí svůj pracovní poměr a přecházejí k O.P.S. 
31.10.2013 se v Kroměříži uskutečnilo předání poradenského centra, kterého se zúčastnili zástupci SNN v ČR a také zástupce Republikové revizní komise SNN v ČR pan Vladimír Tuček. Nové ředitelce PC SNN Kroměříž byly předány účetní dokumenty a část z nich byla později odvezena na ústředí SNN v ČR v Praze.

 

Konec září 2012

Jednání SNN v ČR nás zaskočilo. Odvoláním z funkce statutárního zástupce poradenského centra došlo ke komplikacím v jednání s úředníky ZK ve věci registrace a také s vedením měst sídel poboček: Kroměříži, Valašském Meziříčí a Uherském Hradišti, ve věci užívání pronajatých prostor. Bleskově jmenovaná ředitelka okamžitě napadla všechny dosud podniknuté kroky, což mělo za následek stáhnutí žádosti o zrušení registrace na poskytování sociálních služeb původního centra a také napadení převodu nájemní smlouvy k užívání kanceláře v Kroměříži.

Obrovský stres si vybral daň i na zdravotním stavu p. Drahomíry Kunčarové, která byla z důvodu totálního psychického vyčerpání od 27. září do 19. října ve stavu pracovní neschopnosti. Ani tato skutečnost (která byla navíc řádně nahlášená) ale nezabránila vedení SNN v ČR v čele s novou ředitelkou p. Prokopiusovou v cestě do Kroměříže, kde mělo dojít k předání poradenského centra. Zatím co se tedy p. Drahomíra Kunčarová léčila ze své nemoci, chodily jí výhružné SMS zprávy a delegace z Prahy se dokonce nerozpakovala zazvonit na dveře jejího bytu a dožadovat se klíčů od kanceláře.

Opravdu si myslíte, že má takhle vypadat řádné předání pracoviště? My tedy ne!

 

20. září 2012

Byli jsme pozváni na zasedání Výkonného výboru SNN v ČR v Praze, kde jsme měli možnost obhájit naše podniknuté kroky. Členové VV pak měli na základě hlasování vyjádřit svůj názor, ovšem ortel byl vyřknut už s předstihem. Jak jinak si vysvětlit připravenost všech dokumentů ještě před samotným hlasováním? Z usnesení VV byla dne 20. 9. 2012 odvolána dlouholetá ředitelka poradenských center v Kroměříži a Valašském Meziříčí paní Drahomíra Kunčarová a z centra v Uherském Hradišti paní Marta Kováříková.

Na uvolněná ředitelská křesla byla ještě téhož dne a bez výběrového řízení jmenována Mgr. Šárka Prokopiusová z Prahy.

 

Začátek září 2012

Vedení SNN v ČR a členům Výkonného výboru byl rozeslán dopis, kde jim bylo oficiálně oznámeno založení O.P.S. v Kroměříži, Valašském Meziříčí a Uherském Hradišti. Nečekali jsme nadšení, ale doufali jsme, že i vedení SNN v ČR uzná naše argumenty a hlavně fakt, že nám vždy šlo o zdokonalování služeb pro sluchově postižené.

Bohužel tohle byl velký omyl a od této chvíle už události připomínají jen nepěknou frašku…

 

Červen 2012 - srpen 2012

Probíhají jednání s úředníky Zlínského kraje ve věci registrace sociálních služeb u O.P.S. Jelikož je registrace nepřevoditelná je nutné najít jiné řešení. Byl dohodnut takový postup, který by neohrozil stávající registraci a poskytování sociálních služeb a zároveň umožnil zaregistrovat služby pod O.P.S. k 1. 1. 2013.

 

Květen 2012

Za asistence advokáta jsou připravovány smlouvy o převodu veškerého majetku a také práv a povinností mezi původními poradenskými centry a nově vzniklou O.P.S. Rozhodli jsme se, že v polovině roku neohrozíme chod původních poradenských center a proto necháme všechny pobočky dokončit rok 2012. O.P.S. měla začít poskytovat své služby od 1. 1. 2013. Z tohoto důvodu vznikla i smlouva o výpůjčce již převedeného hmotného majetku, podle které mají původní poradenská centra možnost řádně využívat hmotné vybavení do 31. 12. 2012.

Zcela naivně předpokládáme, že nám SNN v ČR nebude dělat problémy. Vždy jsme si mysleli, že i jim jde v první řadě hlavně o sluchově postižené…bohužel, jak se později ukázalo, touha po majetku a zachování vlivu v regionu byla nakonec silnější.

 

Duben 2012

O.P.S. byla zapsána do soudního rejstříku pod názvem Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.

 

Únor 2012 - březen 2012

Ve spolupráci s p. JUDr. Lenkou Deverovou probíhá příprava všech potřebných podkladů pro zápis O.P.S. do rejstříku soudu. Začínáme oslovovat kandidáty do správní a dozorčí rady nově vznikající organizace. V březnu také o svých záměrech informujeme bývalou ředitelku sekretariátu SNN v ČR paní Mgr. Šárku Prokopiusovou. O našich krocích jsou také průběžně informováni klienti a uživatelé našich služeb.

 

Leden 2012

Návštěva (dnes již bývalého) prezidenta SNN v ČR pana Jaroslava Paura v Kroměříži. Poté, co byl pan Paur seznámen s chystaným plánem vystoupení ze SNN v ČR a založení samostatné O.P.S., začalo zastrašování a následné ataky ze strany výše zmíněného…
Ani po těchto krocích to však nevzdáváme a v naší snaze nepolevujeme. Právě naopak! Ještě více zesilujeme naše úsilí odtrhnout se od SNN v ČR.

 

Prosinec 2011

Začala naše spolupráce s JUDr. Lenkou Deverovou, které byly předloženy veškeré dokumenty vztahující se k poradenským centrům v Kroměříži, Valašském Meziříčí a Uherském Hradišti a také stanovy SNN v ČR. Závěrem bylo, že samostatnou O.P.S. je možné založit a následně do ní lze převézt majetek stávajících center.

 

Podzim 2011

Vznikla myšlenka založit samostatnou O.P.S. v Kroměříži, Valašském Meziříčí a Uherském Hradišti. Hledání organizace v okolí, která prošla transformací a mohla by pomoci „do začátku“. Setkání s vedením ASTRAS o.p.s. (azylový dům pro muže v Kroměříži), který nám dal užitečné rady a také doporučil kontaktovat paní JUDr. Lenku Deverovou z Prahy, která má s transformacemi bohaté zkušenosti.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance