Odborné sociální poradenství

Služby jsou poskytovány ambulantně nebo terénně na základě specifických potřeb každého z uživatelů, pružně se přizpůsobí individuálním potřebám. Při poskytování služeb jsou dodržována práva uživatelů (ochrana osobní svobody, soukromí, ochrana osobních údajů atd.), je respektována volba způsobu využívání služeb. Poradenství je poskytováno takovým způsobem komunikace, který umožňuje plné pochopení předkládaných informací. Při komunikaci s osobami se sluchovým postižením je využívána artikulační komunikace, která umožňuje odezírání, totální komunikace nebo dorozumívání prostřednictvím znakového jazyka, pokud si to přeje uživatel služby. V případě prelingválně neslyšících je hlavním komunikačním prostředkem znakový jazyk. Principy poskytování služeb jsou vyjádřeny v etickém kodexu pracovníka v sociálních službách. Cílová skupina osob se sluchovým postižením je velmi heterogenní - od osob nedoslýchavých, neslyšících, ohluchlých, osob s tinnitem až po nositele kochleárních implantátů, popřípadě osob s kombinovanými vadami, z nichž jedno je sluchové postižení. Z tohoto důvodu zohledňujeme odlišné specifické požadavky klientů na způsob komunikace a formu sociální služby.

Tato sociální služba je poskytována za finanční podpory Zlínského kraje.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.

Velehradská 625, Kroměříž 767 01

Pondělí 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 (terénní služba)
Úterý 08:00 - 12:00
Středa 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 (terénní služba)
Čtvrtek 08:00 - 12:00
Pátek 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 (terénní služba)

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.
Pobočka Valašské Meziříčí

Zašovská č.p. 784, Valašské Meziříčí 757 01

Pondělí 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 08:00 - 12:00 (terénní služba)
Středa 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 12:00 (terénní služba)
Pátek 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.
Pobočka Uherské Hradiště

Palackého nám. 293, Uherské Hradiště 686 01

Pondělí 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 08:00 - 12:00
Středa 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 12:00
Pátek 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00

V rámci odborného sociálního poradenství nabízíme tyto typy základní pomoci a služeb:

  • zprostředkování kontaktu klienta se společenským prostředím
  • zprostředkování navazujících služeb
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
  • půjčovna kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené

Psychologická pomoc
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance