Střední zdravotnická škola Kroměříž organizuje kurzy pro učitele zdravotnických škol ve spolupráci s Poradenským centrem pro sluchově postižené

Kroměřížská zdravotnická škola kontinuálně rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky. Zaměřuje se přitom na oblast, která je jí nejvíce blízká, a to na vzdělávání učitelů odborných předmětů. Vzdělávání je zacíleno na zvyšování znalostí a dovedností z oblasti odborného vyučování i na začleňování nejnovějších poznatků vědy       do školní praxe. V současné době má škola akreditováno MŠMT 6 vzdělávacích kurzů, z nichž jeden je určen pro vzdělávání vedoucích pracovníků. Dosud se vzdělávacích kurzů zúčastnilo přes 120 učitelů ze všech  moravských zdravotnických škol. Náklady na zajištění vzdělávacích aktivit jsou hrazeny z ESF a státního rozpočtu ČR. Po vyčerpání těchto zdrojů bude SZŠ Kroměříž usilovat o další finanční grant na uskutečňování rozšiřujících vzdělávacích aktivit.


Ústředním tématem nejbližšího vzdělávacího kurzu, který se uskuteční od 27. 11. 2013, je péče o nemocné s otorinolaryngologickým onemocněním. Dvacet přihlášených učitelů z moravských zdravotnických škol absolvuje medicínský, ošetřovatelský a pedagogický modul v rozsahu 22 prezenčních a 10 distančních hodin. S odbornými příspěvky vystoupí tradiční lektoři: lékaři, zdravotní sestry, učitelky ze SZŠ Kroměříž. Neobvyklou, ale velmi podstatnou součástí programu bude návštěva Poradenského centra pro sluchově postižené Kroměříž,o.p.s., kde ve spolupráci s jeho ředitelkou paní Drahomírou Kunčarovou budou účastníci seznámeni s rozsahem služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, s organizací provozu        a v neposlední řadě také s kompenzačními pomůckami pro klienty se sluchovou vadou. Široký sortiment moderních pomůcek představí zástupce ředitelky poradenského centra Michal Loučka. Na závěr se pod vedením tlumočnice znakového jazyka Bc. Moniky Augustinové účastníci kurzu ponoří do tajů znakování, seznámí se s metodikou výuky a  osvojí si základní techniky komunikace se sluchově postiženými. 


Spolupráce školy a poradenského centra tak po mnoha letech různorodé spolupráce vyústila v přípravu vzdělávací aktivity nadregionálního charakteru.


Věříme, že odborný program i neformální diskuse účastníků přispějí k cíli vzdělávacího kurzu  – stanovit, jak efektivně učit žáky zdravotnických škol poskytovat kvalitní ošetřovatelskou péči, v tomto případě se zaměřením na sluchově postižené klienty.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance