PomozteNámVyhrávat.cz PomozteNámVyhrávat.cz VzdělávejSe.eu KupSiPomucku.cz Půjčovna kompenzačních pomůcek Zahrada neslýchaná Týden sluchově postižených Akce Týdne Mapa klientů
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Pomáháme lépe slyšet

Akce

Akce

Stalo se nejen v Kroměříži

Důležité odkazy

Důležité odkazy

Může se Vám také hodit

Fotogalerie

Fotogalerie

Činnost v obrazech

Založení O.P.S. v datech 2011 - 2013 Sociální partnerství

ANAON, o.s a herec Jaroslav Dušek darovali poradenskému centru 50 000,- Kč!

Na večer dne 12.12.2013 dlouho nezapomeneme! Čekalo na nás velké překvapení!Zástupci poradenského centra byli pozváni na divadelní představení Čtyři dohody, kde exceluje známí divadelní a televizní herec Jaroslav Dušek. Na závěr představení jsme byli pozváni na jeviště, kde jsme před zaplněným sálem převzali z rukou pana Jaroslava Duška opravdu nečekaný dar v podobě šeku v hodnotě 50 000,- Kč!


Tento finanční dar nám věnovalo občanské sdružení ANAON, jehož hlavním podporovatelem je právě pan Jaroslav Dušek a jeho benefiční divadelní představení Čtyři dohody a Pátá dohoda.


Velmi si tohoto daru vážíme a chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat panu Jaroslavu Duškovi a nadaci ANAON. Velké poděkování patří také představitelům města Kroměříž a zejména radní MUDr. Jarmile Číhalové a koordinátorce sociálních služeb ORP Kroměříž Ing. Libuši Spáčilové.


Děkujeme!

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance