ANAON, o.s a herec Jaroslav Dušek darovali poradenskému centru 50 000,- Kč!

Na večer dne 12.12.2013 dlouho nezapomeneme! Čekalo na nás velké překvapení!Zástupci poradenského centra byli pozváni na divadelní představení Čtyři dohody, kde exceluje známí divadelní a televizní herec Jaroslav Dušek. Na závěr představení jsme byli pozváni na jeviště, kde jsme před zaplněným sálem převzali z rukou pana Jaroslava Duška opravdu nečekaný dar v podobě šeku v hodnotě 50 000,- Kč!


Tento finanční dar nám věnovalo občanské sdružení ANAON, jehož hlavním podporovatelem je právě pan Jaroslav Dušek a jeho benefiční divadelní představení Čtyři dohody a Pátá dohoda.


Velmi si tohoto daru vážíme a chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat panu Jaroslavu Duškovi a nadaci ANAON. Velké poděkování patří také představitelům města Kroměříž a zejména radní MUDr. Jarmile Číhalové a koordinátorce sociálních služeb ORP Kroměříž Ing. Libuši Spáčilové.


Děkujeme!

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance