Vánoční setkání pracovníků poradenských center

Ve čtvrtek 19.12.2013 jsme nejen pro naše zaměstnance a podporovatele, ale také pro členy správní a dozorčí rady připravili malé posezení, které se konalo v klubovně poradenského centra v Kroměříži. I přes to, že jsme nebyli kompletní (několik přátel se nám ze setkání omluvilo), jsme vytvořili vánoční atmosféru a společně jsme zavzpomínali na nejdůležitější okamžiky v právě končícím roce.


Vedení Poradenského centra pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. děkuje všem svým pracovníkům za to, že při nás v tomto nelehkém roce vždy stáli a podporovali nás! Dokázali jsme si, že jsme silný tým, jehož vytrvalost a nasazení v tomto nelehkém roce byla obdivuhodná. Velice si toho vážíme!

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance