Přednáška v Domě kultury ve Zdounkách

 


Zveme Vás na zajímavou přednášku o sluchovém postižení a kompenzačních pomůckách.


6.2.2014 od 15 hodin v DK ve Zdounkách


Dále si Vás dovolujeme pozvat na panelovou výstavu zaměřenou na činnost poradenského centra, která bude k vidění v DK ve Zdounkách od 3. - 14.2.2014

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance