Přednáška o kompenzačních pomůckách a sluchadlech ve Zdounkách

V Domě kultury ve Zdounkách jsme ve čtvrtek 6. února 2014 uspořádali přednášku o kompenzačních pomůckách a sluchadlech. Možná se ptáte, proč děláme tyto akce? Bohužel hodnotu zdravého sluchu si většina z nás uvědomí, až když o něj přijde. Může to být vinnou nemoci, následkem hlučného pracovního prostředí nebo třeba stářím. Běžné činnosti jako rozhovor, telefonovaní nebo poslouchání televize, se pro sluchově postiženého člověka stávají najednou velkým problémem. A tím se dostáváme k odpovědi na otázku, proč tyto akce pořádáme. Chceme ukázat, že i se špatným sluchem se dá žít. Že není nutné se zavírat doma a stranit se kamarádů a společnosti. Že existují kompenzační pomůcky a sluchadla, která nám sice zdravý sluch nenahradí, ale pomohou překonávat komunikační bariéru.


Až do 14.2.2014 bude v předsálí DK k vidění panelová výstava zaměřená na činnost poradenského centra!


Rádi bychom touto cestou poděkovali Obecnímu úřadu ve Zdounkách, že nám umožnil při této přednášce využít prostory nově zrekonstruovaného Domu kultury a také paní Petře Horákové za milé přijetí a pomoc s přípravou sálu.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance