Přednáška ve škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí měla úspěch!

Dne 25.02.2014 připravilo Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. pro studenty posledních ročníků učebních a maturitních oborů Mateřské školy, Základní školy a  Střední školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí zajímavé povídání nejen o činnosti poradenského centra, poskytovaných službách, ale také o kompenzačních pomůckách. Cílem této akce bylo ukázat, že i mimo školu existují místa, kde je možné najít pomoc s nejrůznějšími problémy. Dověděli se, jaké služby jsou pro studenty se sluchovým postižením na prahu dospělosti k dispozici ve chvíli, kdy se zapojí do pracovního procesu mezi většinovou společností. Studenti pokládali mnoho otázek, ze kterých bylo vidět, s jakými problémy se již setkali a že pro ně byly tyto informace přínosné. O tom, že se přednáška vydařila a měla u studentů úspěch, svědčí i fakt, že vedení školy vyslovilo přání vytvořit z této přednášky tradici, která by se opakovala každým rokem. Moc rádi s touto výzvou souhlasíme a těšíme se na další zajímavé akce!

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance