PomozteNámVyhrávat.cz PomozteNámVyhrávat.cz VzdělávejSe.eu KupSiPomucku.cz Půjčovna kompenzačních pomůcek Zahrada neslýchaná Týden sluchově postižených Akce Týdne Mapa klientů
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Pomáháme lépe slyšet

Akce

Akce

Stalo se nejen v Kroměříži

Důležité odkazy

Důležité odkazy

Může se Vám také hodit

Fotogalerie

Fotogalerie

Činnost v obrazech

Založení O.P.S. v datech 2011 - 2013 Sociální partnerství

Přednáška ve škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí měla úspěch!

Dne 25.02.2014 připravilo Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. pro studenty posledních ročníků učebních a maturitních oborů Mateřské školy, Základní školy a  Střední školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí zajímavé povídání nejen o činnosti poradenského centra, poskytovaných službách, ale také o kompenzačních pomůckách. Cílem této akce bylo ukázat, že i mimo školu existují místa, kde je možné najít pomoc s nejrůznějšími problémy. Dověděli se, jaké služby jsou pro studenty se sluchovým postižením na prahu dospělosti k dispozici ve chvíli, kdy se zapojí do pracovního procesu mezi většinovou společností. Studenti pokládali mnoho otázek, ze kterých bylo vidět, s jakými problémy se již setkali a že pro ně byly tyto informace přínosné. O tom, že se přednáška vydařila a měla u studentů úspěch, svědčí i fakt, že vedení školy vyslovilo přání vytvořit z této přednášky tradici, která by se opakovala každým rokem. Moc rádi s touto výzvou souhlasíme a těšíme se na další zajímavé akce!

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance