Zveme Vás na přednášku

Zajímá Vás:


  • Co je to to JOGA?

  • Jak umí pomáhat?

  • Jak si mohu zacvičit a jak mám správně dýchat?


pokud ANO, tak přijďte na tuto přednášku!


28.5.2014 od 15 hod. v klubovně poradenského centra v Kroměříži


Srdečně Vás zveme!

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance