Veletrh poskytovatelů sociálních služeb ve Valašském Meziříčí - 8.10.2014

V obřadní síni meziříčské radnice se ve středu 8. října konal Veletrh poskytovatelů sociálních služeb. Lidé se mohli informovat o sociálních službách a o všem, co se jich týká, především o službách, které jsou ve městě a okolí k dispozici. Akci slavnostně zahájil místostarosta města Miroslav Krchňák. Na veletrhu, jehož pořadatelem bylo město, se představilo sedm organizací, jejichž nezisková působnost spadá především do sektoru sociální péče, zaměřené na seniory, tělesně postižené, osoby s mentálním postižením a mnoha dalších. Lidé se mohli také seznámit s tím, jak pracují asistenční a vodící psi. Své služby představili zástupci organizace SONS ČR, pobočka Vsetín, Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, pobočka Valašské Meziříčí, Charita Valašské Meziříčí, Diakonie ČCE - Hospic Citadela, Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, Sociální služby Vsetína a Agarta.


„Naším cílem bylo informovat veřejnost především o těch službách, které občané našeho města využívají nejčastěji. Chtěli jsme jim předat nejen základní přehled o jednotlivých sociálních službách a kontakty na odpovědné pracovníky, ale také v obrazech představit běžný „život“ a fungování těchto služeb,“ uvedla Nela Marešová z odboru sociálních věcí. „V současné době dostává Zlínský kraj méně finančních prostředků na sociální služby. Také probíhá reorganizace sociálních služeb. Samozřejmě, že to bude mít odezvu na financování těchto služeb. Město chce i nadále tuto velmi důležitou oblast podporovat. Je řada lidí, kteří vykonávají pomoc bez jakéhokoliv honoráře. Jejich práce je nezastupitelná a patří jim velký dík. Poděkování patří všem sociálním pracovníkům,“ řekl Miroslav Krchňák.


Na veletrhu si mohli zájemci vyzkoušet například kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým a zrakovým handicapem. Lidé také získali informace o možnostech pomoci sobě nebo svým blízkým, o které pečují doma. Veletrh se konal v rámci Týdne sociálních služeb, který probíhá od pondělí 6. do neděle 12. října. Pro zájemce je ve vestibulu radnice až do pátku připravena prezenční výstava.


Článek převzat z www.valasskemezirici.cz


Více fotografii najdete zde: http://www.chcislyset.cz/fotogalerie.php?album=109


Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance