Také v letošním školním roce u nás přivítáme studenty pedagogické školy

Od 4. listopadu 2014 do května příštího roku probíhají v poradenském centru pravidelné praxe studentů Vyšší školy pedagogické a sociální v Kroměříži. Odborná praxe se koná každé úterý a čtvrtek, vždy dopoledne od 8:00 do 12:00 hod. Dvoučlenná skupina studentů nás navštíví celkem 4x a potom přicházejí na řadu další. Celkem se tak u nás vystřídá 25 studentů – budoucích pedagogů.


Během let, kdy u nás praxe probíhá, jsme již „vypilovali“ časový harmonogram, strukturu i obsah těchto čtyř návštěv. První dopoledne je víceméně zaměřeno na představení poradenského centra a seznámení se službami, které nabízíme. Při druhé návštěvě se studenti věnují spíše technickým záležitostem - na řadu přicházejí kompenzační pomůcky a způsoby jejich použití (vč. sluchadel). Dále je praxe zaměřena na specifika komunikace se sluchově postiženými. Dílčím cílem je seznámit studenty rovněž se základy komunikace se sluchově postiženou osobou. Kladnou odezvu vyvolává také „rychlokurz“ základních znaků znakového jazyka. Získané znalosti i dovednosti studenti využívají ve druhé polovině praxe – tentokrát vždy ve středu v odpoledních hodinách, kdy se u nás scházejí sluchově postižení klienti na pravidelných besedách.


I přes počáteční ostych je atmosféra těchto setkání vždy přátelská. Často se stane, že nás studenti navštěvují i dále, tedy nad rámec povinné praxe. Snaží se nám pomáhat např. při přípravě a organizaci nejrůznějších společenských aktivit. Tato zajímavá forma spolupráce s Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální trvá již několik let a velmi nás těší, že zájem studentů neopadá ani po ukončení jejich studijních povinností. Věříme, že tomu tak bude i nadále.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance