Podpořte s námi Adélku Petříkovou!

Adélce byl diagnostikován vzácný genetický syndrom Phelan Mc Dermid. Tento syndrom je mimo jiné příčinou hypotonie, která Adélku brzdí ve fyzickém vývoji. Adélka ve svých 21 měsících nesedí, nelozí, nechodí… Dále se opožďuje její mentální vývoj a je velmi pravděpodobné, že nikdy nebude mluvit… Tento syndrom je v ČR a také na celém světě velmi vzácný, proto je prognóza do budoucna velmi nejistá. My ale věříme, že s Boží pomocí a také s pomocí nás všech, bude její život šťastný. Tímto prosíme všechny dobré lidi o pomoc.  


Podpoříte tak naší Adélku a pomůžete jí s námi pořídit kompenzační pomůcky, jako je např. zdravotní kočárek či autosedačka.


Děkujeme!


Jak můžeme Adélce pomoci?


Zasláním finančních prostředků na číslo účtu:


107 – 8567360257/0100


Sběrem víček od PET láhví


Více informací a seznam sběrných míst najdete také na Facebooku


https://www.facebook.com/pages/Sběr-víček-pro-Adélku-Petříkovou/ 


Nebuďme lhostejní…. Adélka si NAŠÍ pomoc zaslouží!

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance