3. březen - Světový den sluchu

Znáte ve svém okolí někoho, kdo má problém se sluchem? Těchto lidí je podstatně víc, než byste si mysleli.... 


Každoročně 3. března slaví lidé se sluchovou vadou svůj svátek. Světový den sluchu, alternativně nazývaný i Mezinárodním dnem péče o sluch, byl poprvé vyhlášen v roce 2007 v Pekingu na mezinárodní konferenci zaměřené na prevenci a léčbu sluchu.


Počet lidí se sluchovou vadou stoupá a ne vždy mají k dispozici ucelený systém podpory. Toto se týká nejen rozvojových zemí!


Na světě žije 360 milionů lidí se sluchovou vadou! 


Podle údajů Evropské federace nedoslýchavých lidí (EFHOH) žije v Evropě okolo 80 milionů lidí (16% evropské populace), kteří trpí ztrátou sluchu v různé míře. Pro zajímavost: např. prezident ČR Miloš Zeman, kníže Karel Schwarzenberg aj.


A na celém světě žije 360 milionů lidí se zhoršeným sluchem (5,3% světové populace, z toho je 32 milionů dětí). Většina z nich žije v méně rozvinutých oblastech světa (Asie, Tichomoří a subsaharská Afrika). Přibližně 50% poškození sluchu v dětském věku by se dalo zabránit prostřednictvím preventivních opatření. Kvalita života dětí se sluchovou vadou  pak může být zlepšena pomocí sluchadel, kochleárních implantátů a dalších podpůrných služeb. Děti tak mohou lépe dosáhnout svého plného potenciálu, i u dospělých je pak velice důležitá sociální rehabilitace a prevence sociálního vyloučení 


Sluchové postižení je často neviditelné a zanedbávané


K vytváření většího povědomí o sluchovém postižení prostřednictvím tohoto dne se připojuje i naše organizace, Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.. Náplň naší práce podporuje větší porozumění problematice sluchového postižení a zlepšuje přístup k lidem se sluchovým postižením.


Tématem letošního světového dne sluchu je: "Pozornost ke sluchové ztrátě: investice s dobrým zvukem".


Ústřední téma Světového dne sluchu 2017 je “Action for hearing loss: make a sound investment” ("Pozornost ke sluchové ztrátě: investice s dobrým zvukem"), které klade důraz na ekonomické důsledky ztráty sluchu.


Ztráta sluchu představuje vysoké náklady pro ekonomiku v celosvětovém měřítku a má významný dopad na životy sluchově postižených. Lidé s poruchami sluchu mají problém vzdělávat se a následně se zaměstnat, jsou často odkázaní na sociální pomoc. Přitom mnohé poruchy sluchu jsou dobře odstranitelné a další možnosti řešení jsou dostupné i efektivní.  Patří sem včasná prevence, diagnostika- screening sluchu u novorozenců a malých dětí, řečová rehabilitace se sluchadly a kochleárními implantáty, používání titulků a znakového jazyka v televizi, simultánní přepis s přepisovatelem nebo prostřednictvím mobilních aplikací, využití kompenzačních pomůcek určených lidem se sluchovým postižením. V neposlední řadě také rozvoj vzdělávání v oblasti znakového jazyka a rozvoj vzdělávacího systému pro osoby se sluchovým postižením. To vše patří mezi strategie jak zmírnit ztrátu sluchu a její následky, jež se prolínají do všech oblastí lidského života.


Lidí s poškozeným sluchem přibývá


Světová zdravotnická organizace odhaduje, že až 1,1 miliardy mladých lidí na celém světě je ohroženo ztrátou sluchu v důsledku častého používání osobních audio zařízení, jako jsou chytré telefony a MP3 přehrávače, a dále v důsledku návštěv hlučných zábavních podniků, včetně nočních klubů, barů a sportovních akcí, kde jsou vystaveni hlasitým zvukům.


Více informací najdete na webu WHO:  http://www.who.int/pbd/deafness/en/www.ifhoh.org

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance