Konference „10 let rozvoje dobrovolnictví“

Převzato se sborníku vydaného k příležitosti konání konference: Cílem konference v roce 2008 bylo zhodnotit uplynulých 10 let rehabilitace dobrovolnictví v ČR, představit výsledky nejúspěšnějších dobrovolnických programů a diskutovat o dalších možnostech rozvoje dobrovolnictví jako příspěvku k obnově občanské společnosti v ČR. Přispět k propagaci a prestiži dobrovolnictví jako mnohostranně užitečné a významné činnosti jak pro jednotlivce (získávání nových dovedností, zkušeností, uspokojování z užitečné práce…) i pro společnost ( poskytování velmi rozmanitých a potřebných činností). Konference se konala ve dnech 5. a 6. května 2008 v aule Justiční akademie v Kroměříži. Zúčastnilo se jí řada významných hostů mj. i ministryně vlády ČR pro lidská práva národnostní menšiny paní MUDr. Džamila Stehlíková. Pro nás pracovníky centra byla konference velmi pozitivní z mnoha důvodů. Dozvěděli jsme se řadu cenných informací a navázali i mnoho nových kontaktů s ostatními poskytovateli sociálních služeb z ČR.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance