PomozteNámVyhrávat.cz PomozteNámVyhrávat.cz VzdělávejSe.eu KupSiPomucku.cz Půjčovna kompenzačních pomůcek Zahrada neslýchaná Týden sluchově postižených Akce Týdne Mapa klientů
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Pomáháme lépe slyšet

Akce

Akce

Stalo se nejen v Kroměříži

Důležité odkazy

Důležité odkazy

Může se Vám také hodit

Fotogalerie

Fotogalerie

Činnost v obrazech

Založení O.P.S. v datech 2011 - 2013 Sociální partnerství

Konference „10 let rozvoje dobrovolnictví“

Převzato se sborníku vydaného k příležitosti konání konference: Cílem konference v roce 2008 bylo zhodnotit uplynulých 10 let rehabilitace dobrovolnictví v ČR, představit výsledky nejúspěšnějších dobrovolnických programů a diskutovat o dalších možnostech rozvoje dobrovolnictví jako příspěvku k obnově občanské společnosti v ČR. Přispět k propagaci a prestiži dobrovolnictví jako mnohostranně užitečné a významné činnosti jak pro jednotlivce (získávání nových dovedností, zkušeností, uspokojování z užitečné práce…) i pro společnost ( poskytování velmi rozmanitých a potřebných činností). Konference se konala ve dnech 5. a 6. května 2008 v aule Justiční akademie v Kroměříži. Zúčastnilo se jí řada významných hostů mj. i ministryně vlády ČR pro lidská práva národnostní menšiny paní MUDr. Džamila Stehlíková. Pro nás pracovníky centra byla konference velmi pozitivní z mnoha důvodů. Dozvěděli jsme se řadu cenných informací a navázali i mnoho nových kontaktů s ostatními poskytovateli sociálních služeb z ČR.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance